Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Jag behandlas med flerdos insulin

Har du både långtidsverkande insulin och måltidsinsulin är så kallad systematisk mätning*, alltså mätningar utan uppehåll, alltid säkrast för dig, precis som för personer som lever med diabetes typ 1. 

*Systematisk mätning är regelbunden blodsockermätning före och 1,5-2 timmar efter måltid. Mätningarna görs varje dag och under natten vid behov, utan uppehåll. 

Börja på lägsta nivå och öka enligt schema

När du börjar med insulin är det viktigt att doseringen börjar på lägsta nivå och trappas upp långsamt för att hamna på rätt dos. En för snabb ökning kan orsaka hypoglykemi (lågt blodsocker) och dina blodsockermätningar blir avgörande för vilken höjning av dosen som kan göras. Doshöjning gör du i tät kontakt med din diabetessköterska.

Dina mätningar är viktiga

Regelbunden egenmätning är alltså viktigt, framförallt i början för att ställa in rätt dos. Hypoglykemi är som du säkert redan känner till ett livshotande tillstånd som går snabbt att åtgärda genom att du äter eller dricker något sött. Kanske träningspasset blev lite längre eller hårdare än du planerat? Kanske middagen blev försenad och du redan hade tagit ditt insulin? Du ska köra bil, hur ligger ditt blodsocker? Här blir blodsockermätning din bästa vän. 

Du har ju tagit över bukspottkörtelns uppgift att reglera blodsockernivån i din kropp och det kräver full koll. Hur mycket måltidsinsulin du behöver beror på vad du väljer att äta. Hur mycket du rör på dig eller hur stressig din tillvaro är spelar också roll.

Tänk på att du ska alltid ta ett blodsockerprov ifall du känner dig konstig i kroppen.

© 2022, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.