Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Jag behandlas med medellångverkande insulin

Medellångverkande insulin kan ofta ges i morgondos och kvällsdos, alternativt en dos/dag. Det kan innebära behov av mätning i samma omfattning som vid diabetes typ 1, dvs. minst 4 mätningar per dygn kompletterat med en så kallad utvidgad dygnskurva, vilket betyder att du lägger till 1-2 mätningar på natten. Allt beror på hur svängande ditt blodsocker är och om risk för hypoglykemi på natten finns. Gör upp din plan tillsammans med ditt diabetesteam.

© 2022, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.