Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Jag behandlas med långtidsverkande insulin till natten

När du ska ska börja med långtidsinsulin till natten är så kallad systematisk mätning, alltså mätningar utan uppehåll, viktig fram tills att du har nått ditt målvärde. När ditt målvärde är uppnått och du mår bra kan du mäta före frukost någon gång per vecka och lägga till en förenklad dygnskurva (som innebär att du mäter före och 1,5-2 timmar efter frukost, före middag och till natten) en gång per månad. 

*Systematisk mätning är regelbunden blodsockermätning före och 1,5-2 timmar efter måltid. Mätningarna görs varje dag och under natten vid behov, utan uppehåll. 

Tänk på att du ska alltid ta ett blodsockerprov ifall du känner dig konstig i kroppen.

© 2022, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.