Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Kan jag lita på blodsockermätaren? 

Använd bara godkända blodsockermätare som du får från vården eller köper på apotek. Resultaten från dessa mätare och deras testremsor måste vara pålitliga enligt internationell standard (ISO15197:2013). 

Alla blodsockermätare kan ha 10% mätfel

Alla godkända snabbmätare kan ha cirka 10 % mätfel åt ena eller andra hållet. Den korrekta blodsockernivån med det mätta värdet 10 mmol/l är alltså 9.0–11.0 och med värdet 5 mmol/l mellan 4,5 och 5,5. Man räknar med att denna exakthet räcker bra för att följa upp hur en diabetesbehandling lyckas. Vilket också bekräftas med hjälp av ett långtidsblodsocker (HbA1c).

Kontakta tillverkarens Support

När det gäller tekniska problem med blodsockermätaren kan du kontakta support hos mätarens tillverkare. Uppge alltid mätarens serienummer och partinumret (LOT-nummer) på burken med testremsor.

Större mätningsfel brukar bero på olika sorters fel under själva mätningen, sällan på själva mätaren. 

© 2022, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.