Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Vanliga orsaker till mätfel med blodsockermätare

Smutsiga fingrar kan ge för höga värden!

Du kanske just höll i en fruktbit, en godisbit eller fick lite marmelad på fingret? Då blir det ett falskt högt värde på blodsockermätaren. Tvål och vatten är bäst. Torka alltid av den första bloddroppen på fingret och mät på nästa droppe. 

Andra möjliga orsaker till felvärden

  • Desinfektionsmedel, handkräm eller fukt på ditt finger
  • Du har klämt för hårt runt fingertoppen (vävnadsvätska har trängt ut som ger felvärde)
  • Bloddroppen är för liten
  • Testremsorna har utsatts för smuts, fukt, damm, hetta eller köld
  • Burkens lock har stått öppen eller så har teststickorna blivit för gamla (kolla alltid utgångsdatum)
  • Blodsockermätaren är för kall (kanske har legat i ytterfickan en kylig dag ute)
  • Det finns smuts eller fukt i blodsockermätarens öppning för testremsan

© 2022, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.