Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Blodsockermätare

Mät dina framsteg

Ett bra första steg när du ska lära dig hur ditt blodsocker fungerar är att ta hjälp av din blodsockermätare. Den hjälper dig att förstå skillnaden i hur just ditt blodsocker reagerar på olika typer av mat. 

Vi uppmuntrar till att våga experimentera - hitta en ny mikrovana, förankra och mäta. Blev det någon skillnad? Genom blodsockermätaren kan du få förståelse för vilka vanor som hjälper till att sänka ditt långtidssocker (Hba1c) på sikt.

Vi mäter med sensor

Vi på Chronos Care erbjuder dig som har diabetes typ 2 att med hjälp av en Freestyle libre-sensor följa ditt blodsocker under två veckors tid.

Med hjälp av sensorn Freestyle Libre kan du få direkta mätvärden av ditt p-glukos och ett uppdaterat långtidssocker - utan att sticka dig i fingret.

Prata med din diabetessköterska på Chronos för att höra mer om sensorprogrammet och om en Freestyle sensor kan vara bra för dig.

© 2022, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.