Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Diabetessjuksköterskan om Chronos Cares lösning: “Diabetes typ 2 är så mycket mer än teknik och medicin – det är hela livet”. 

Maria Jernsdotter Björklund, diabetessjuksköterska och verksamhetsutvecklare på Chronos Care, tröttnade på att söva människor i sitt tidigare arbete som narkossjuksköterska. Istället vill hon hjälpa människor att vakna, och vidareutbildade sig därför till diabetessjuksköterska. Här berättar hon om Chronos Care, synen på vård av diabetes typ 2 och tankarna om framtiden. 

”Det är illa att även unga drabbas av diabetes typ 2 idag. Vi behöver vara många som hjälps åt för att den gordiska knut, som inte bara är ett vårdproblem, ska lösas i samhället”, berättar diabetessjuksköterskan Maria Jernsdotter Björklund. 

Enligt Maria räcker det inte bara med  nya mediciner och teknik. Eftersom diabetes berör hela ens liv behöver mer resurser läggas på att ge stöd i att få till det med själva livet och vardagen.   istället behöver det läggas mer resurser på att utreda orsaken till att människor drabbas av den kroniska sjukdomen. 

Under våren 2021 blev Maria kontaktad av Vidar Duvnäs och Armin Parsi, grundarna av Chronos Care

“Jag trygg med att den här verksamheten kommer göra stor nytta för både individ och samhälle. Vi som vårdpersonal erbjuds även en bättre arbetsmiljö än på många andra ställen, vilket ger oss förutsättningar att fokusera på patienterna ännu mer”. 

Chronos Cares etiska kompass och driv att göra nytta för svensk diabetesvård var det som fick Maria att börja arbeta i företaget. “Vi stärker vårdkedjan och bidrar till en smidigare resa genom vården.” Hon trivs med att arbeta tillsammans med legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av arbete på vårdcentral. På Chronos Care möts personalen över generationsgränserna, och alla är inställda på att locka fram det bästa ur varandra för patienternas skull.

“Vi är ett komplement och ingen konkurrent till vårdcentralen” 

Idag arbetar Maria tillsammans med de andra diabetessjuksköterskorna, dietisterna och läkarna på Chronos Care med att hjälpa personer med diabetes typ 2 och prediabetes genom digitala vårdmöten. Hon arbetar även med att utveckla företagets digitala diabetesskola, som ska fördjupa kunskap, underlätta för egenvård och ge stöd i att hitta en livsstil som känns hållbar i längden. “Vi är ett komplement och ingen konkurrent till vårdcentralen. Vi finns där när de inte hinner med, och är just nu en digital lösning med visionen om att bli digifysiska. Diabetes typ 2 är ju så mycket mer än teknik och medicin – det är hela livet. Därför går inte allt att lösa digitalt”. 

 Vi vill att alla ska leva ett bra liv med diabetes. I det understryker Maria vikten av att ge människor stöd och coachning i att komma igång med den, ibland, utmanande nya livssituationen. 

“Det är vanligt att man får en chock av den nya livssituationen. Då kan man få hjälpa av oss att hantera den” 

Kanske har man svårt att acceptera att man har en kronisk sjukdom. Då kan man komma till oss för stödsamtal och coachning, men vi kan även hänvisa vidare till en psykolog. Vi ser oss, med andra ord, som ett nav som försöker hålla i hela vårdkedjan.”

“Sensorn är ett hjälpmedel och pedagogiskt verktyg för hur kroppen fungerar” 

Chronos Care erbjuder ett sensorprogram för de som vill göra en satsning i egenvård och arbeta med sin livsstil. Under 14 dagar erbjuds människor med diabetes typ 2 att få en glukossensor hemskickad. Sensorn sätts på armen och fungerar som ett hjälpmedel och pedagogiskt verktyg för hur kroppen och blodsockret fungerar. 

– Man scannar regelbundet av sitt blodsocker med sensorn, minst 8 gånger per dag, under 14 dagar. Under den tiden har man tre vårdmöten där vi går igenom kurvorna från sensorn och lägger pusslet kring vad som får blodsockret att fluktuera. Tillsammans går vi igenom vad nivåerna beror på, och vilka förändringar som krävs för en förbättring. 

De flesta som genomgår Chronos Cares sensorprogram upplever goda resultat i form av nya insikter kring hur blodsockret fungerar i kroppen.

“Det här är framtiden och vi har kommit för att stanna. Nej, förresten, inte stanna, det gör vi aldrig!” 

Slutligen berättar Maria Jernsdotter Björklund om hur hon ser på framtiden för Chronos Care och vården för människor med diabetes typ 2. 

“Eftersom vi har kombinationen hjärta och teknik ser jag ljust på framtiden. Framförallt med tanke på att vi samverkar med fysiska aktörer med samma etiska kompass – att ge varje människa ett individuellt bemötande och behandling. Det här är framtiden och vi har kommit för att stanna. Nej förresten, inte stanna, det gör vi aldrig!” avslutar Maria.

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning