Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Vårt digitala program

Välkommen till en effektiv behandling av din diabetes typ 2. Att vara patient hos Chronos Care innebär att du kontinuerligt under året får kontakt med din tilldelade vårdpersonal. Du får full koll på din medicinering och hur du på bästa sätt kan optimera dessa i kombination med din livsstil. Tillsammans sätter vi upp en vårdplan till dig som innebär att det under kortare perioder kan vara mer intensivt, exempelvis genom att vi inkluderar en glukossensor som du får hem.

Det här får du som patient hos Chronos

En Freestyle Libre-sensor som Chronos Care använder för sitt digitala diabetesprogram Full Koll.

Sensor
Ingår

Under dina första veckor hos oss kartlägger vi din diabetes med en glukossensor på armen.

Vårdmöten via video och chat

Kontinuerliga videomöten i mobilen med din tilldelade vårdpersonal (sköterska, läkare, dietist).

Personlig hälsoplan

Tillsammans med dig gör vi en hälsoplan som du kan följa.

Recept

Receptförnyelse eller nyförskrivning av medicin för din diabetes.

Tillgänglighet och kontinuitet

Vi tar emot patienter digitalt dagtid och kvällstid, vardagar som helger. Du väljer själv vilka tider som passar.

Freestyle Libre - sensorn och app som används på Chronos Care.

Vi mäter ditt blodsocker med en sensor

Ingår

När du är med i Full Koll-programmet kommer du att få en sensorbaserad blodsockermätare hemskickad till dig. Sensorn sitter på din arm och mäter ditt blodsocker kontinuerligt vilket betyder att både du och hela ditt vårdteam kan se hur ditt blodsocker varierar. Allt dett utan att behöva sticka dig i fingret.

Tillsammans med ditt vårdteam utvärderar vi dina blodsockervärden, kost, sömn, stress, rörelse och träning för att kartlägga hur du ska få bättre kontroll på din diabetes. Tillsammans når vi goda resultat.

Att delta i “Full Koll” kräver att du som patient är delaktig från start till slut och har en nära dialog med din tilldelade diabetessköterska, dietist och läkare.

Vi mäter ditt blodsocker med en sensor

Ingår
Freestyle Libre - sensorn och app som används på Chronos Care.

När du är med i Full Koll-programmet kommer du att få en sensorbaserad blodsockermätare hemskickad till dig. Sensorn sitter på din arm och mäter ditt blodsocker kontinuerligt vilket betyder att både du och hela ditt vårdteam kan se hur ditt blodsocker varierar. Allt dett utan att behöva sticka dig i fingret.

Tillsammans med ditt vårdteam utvärderar vi dina blodsockervärden, kost, sömn, stress, rörelse och träning för att kartlägga hur du ska få bättre kontroll på din diabetes. Tillsammans når vi goda resultat.

Att delta i “Full Koll” kräver att du som patient är delaktig från start till slut och har en nära dialog med din tilldelade diabetessköterska, dietist och läkare.

Så här kommer du igång

Börja din resa mot ett kontrollerat blodsocker och långt hälsosamt liv.

Ring vårdpersonal och läs mer i vår diabetesskola. Chronos Care erbjuder en bredd av tjänster kopplat till diabetes typ 2 och prediabetes.

Ladda ned appen

Du laddar ned appen och loggar säkert in med BankID.

Digitalt videomöte med din diabetessköterska på Chronos Care.

Första videomötet

När du registrerat dig kan du boka in ditt första videomöte med en av våra diabetessköterskor.

En Freestyle Libre-sensor som Chronos Care använder för sitt digitala diabetesprogram Full Koll.

Vi skickar hem en sensor

För dig som kan/vill göra en intensiv satsning på din livsstil ingår en glukossensor de första två veckorna hos oss. Vi skickar hem en sensor kostnadsfritt.

Vanliga frågor om vår vård av diabetes typ 2

Diabetessjuksköterskan är navet i vården på Chronos Care och ansvarar för helheten. Du kan få stöd i att få full koll på dina egenmätningar och hur du kan påverka dina värden genom livsstilsförändringar. Du kan ha en dialog om din diabetesmedicinering och din diabetessjuksköterska guidar dig rätt och kan förmedla kontakt med övriga diabetesteamet, där dietist och läkare ingår.

Ja. Du erbjuds ett fast diabetesteam av diabetessköterska, läkare och dietist som du lär känna. Det är viktigt att lära känna sin vårdpersonal - det underlättar för att utföra personcentrerad vård!

Vi använder Freestyle Libre, en medicinteknisk produkt som kontinuerligt mäter ditt blodsocker med hjälp av sensormätning. Blodsockret kan mätas dygnet runt utan stick i fingret under en 14-dagarsperiod. Den är lätt att använda och ger snabb återkoppling på dina värden. Dina värden kan tolkas i realtid tillsammans med din diabetessköterska för eventuell åtgärd. Eftersom den mäter blodsockret kontinuerligt kan vi se kurvor på ditt blodsocker och identifiera trender och mönster i dina levnadsvanor. Det är ger mycket mer information än ett stick i fingret.

Sensorn vi använder är Freestyle Libre och håller i 14 dagar. Under programmet skickar vi hem en sensor till de patienter vi bedömer är i behov utav en.

En traditionell blodsockermätare mäter glukos i blodplasma, som också kallas blodsocker. Mätaren ger dig svaret i enheten millimol per liter (mmol/l). Alternativ till en traditionell blodsockermätare är en sensor (kontinuerlig blodsockermätare) som ger mätvärden av ditt p-glukos och ett uppdaterat långtidssocker utan att sticka dig i fingret. En glukossensor mäter inte glukos i blodet utan i vävnadsvätskan. Glukosnivån i vävnadsvätskan ändras ungefär 15 minuter senare än i blodet. Resultaten anges i mmol/l.

För dig som vill skickar vi hem en glukossensor de första två veckorna hos oss, kostnadsfritt. Sensorn har ett värde av ca 620 kr. Detta sker efter en första bedömning av diabetessköterska och gäller alla patienter som bedöms vara i behov av en sensor. Din vårcentral ansvarar för att du ska få traditionell blodsockermätare.

Nej, vi skickar hem en sensor till de patienter vi bedömer är i behov utav det. Är du intresserad av att kombinera flera sensorer per år med vårdbesök hos oss finns möjligheten till det. Prata med din sköterska så hittar vi en lösning.

Ja. Du kommer tillsammans med din diabetessköterska gå igenom det praktiska och vanliga saker man behöver tänka på när man har sensorn på armen.

När du bokat ditt första möte kommer information finnas tillgänglig för ett så smidigt möte som möjligt. Du loggar in i appen Chronos Care med BankID och startar mötet.

Bedömer sköterskan att det finns medicinska skäl till att du ska använda en sensor hos oss under din första period behöver du vara delaktig i den mer intensiva behandlingen. Du ska avsätta tid för att registrera dina levnadsvanor under dessa veckor, vad du äter, när du rör på dig, din sömn och annat som kan påverka ditt blodsocker. Allt för att du ska lära känna din kropp och förstå logiken i din blodsockerkurva.

Efter ett vårdmöte skickas en digital faktura till dig via email. Har du frikort kommer du inte få en faktura.

Ja. Samtliga möten med Chronos Cares vårdpersonal journalförs enligt lag och de finns tillgängliga för dig som patient.

Som patient behöver du ge samtycke till att Chronos Care får tillgång till din journal, NPÖ (Nationella Patient Översikten). Detta för att vi ska kunna erbjuda dig en så individanpassad och bra vård som möjligt.

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning