Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Vår historia

Chronos Care grundades med visionen att erbjuda högkvalitativ diabetesvård var som helst, när som helst och alltid av diabetesspecialister.

Bakom bolaget står Vidar Duvnäs och Armin Parsi, två personer med lång personlig erfarenhet inom diabetes. Vidar själv har levt med sjukdomen sedan barnsben och de båda har nära familj som lever med både diabetes typ 1 och typ 2, vilket har gett en djup insikt i vården, dess utmaningar och möjligheter – varpå Chronos Care grundades.

Chronos Care grundades av Armin Parsi och Vidar Duvnäs. Båda lever med, samt har personer i sin familj som lever med sjukdomen diabetes.

Diabetesteam

Vårt team består av dietister, sköterskor och läkare, alla med erfarenheter inom diabetes.

Monia Sandberg är diabetessköterska på Chronos Care, samt är distriktssköterska.

Monia Sandberg

Diabetessjuksköterska
Maria J Björklund arbetar som diabetessköterska på Chronos Care samtidigt som hon axlar rollen som affärsutvecklare.

Maria J Björklund

Diabetessjuksköterska
Karin Hofling arbetar som distriktssköterska och specialistsjuksköterska i diabetes på Chronos Care.

Karin Hofling

Diabetessjuksköterska
Carina Svedin - diabetessjuksköterska på Chronos Care

Carina Svedin

Diabetessjuksköterska
Firouzeh Lidén - Diabetessköterska på Chronos Care

Firouzeh Lidén

Diabetessjuksköterska
Björn Hansell - medicinskt ledningsansvarig läkare Chronos Care

Björn Hansell

Medicinskt ansvarig läkare
Robin Kristófi  - Läkare på Chronos Care

Robin Kristófi

Leg. läkare
Susanne Amsberg - diabetessjuksköterska på Chronos Care

Susanne Amsberg

Diabetessjuksköterska
Mania Khorrami - diabetessjuksköterska på Chronos Care

Mania Khorrami

Diabetessjuksköterska
Lovisa Olsson - Vårdsekreterare Chronos Care

Lovisa Olsson

Vårdadministratör
Är du vår nästa anställd på Chronos Care? Vi söker alltid efter skicklig personal, både inom vård, admin, affärsutveckling och teknik.

Caroline Västerö

Vårdadministratör
Är du vår nästa anställd på Chronos Care? Vi söker alltid efter skicklig personal, både inom vård, admin, affärsutveckling och teknik.

Är det här du?

Är du vår nya medarbetare?

"Chronos"

I den gamla grekiskan finns det två olika begrepp för tid: Chronos och Kairos.

Chronos står för den kronologiska tiden. Minuter läggs till minuter, timmar vid timmar, dagar vid dagar och så har ett år passerat. Den här inramningen av tid enar oss i förståelse, alla vet vad som menas med sekunder, månader och år.

Kairos står för en helt annan sorts tid, en form av ”djup tid”. Det är då vi får upplevelsen av en djupare förståelse. Då vi i stunden vi kan känna att polletten ramlar ner, “Aha, nu fattar jag”. I stunder av kairos landar vi i en mjuk förståelse, de där sekunderna då allt faller på plats och vi växer med nya insikter.

Chronos Care går bredvid och ger stöd till dig som dag efter dag, år efter år ska leva med din kroniska typ 2. På Chronos gör vi allt vi kan för att du ska få uppleva stunder av kairos.

Ledning

Vår ledning består av erfarna personer inom medicin och vård samt ledningsarbete.

Vidar Duvnäs är en av grundarna till Chronos Care. Vidar lever själv med diabetes samt en stor del av hans familj och släkt.

Vidar Duvnäs

Grundare - lever med diabetes
Armin Parsi är en av grundarna till Chronos Care. Armins motivation för att kämpa mot diabetes kommer från att hans familj, vänner och släkt är drabbade.

Armin Parsi

Grundare
Björn Hansell - medicinskt ledningsansvarig läkare Chronos Care

Björn Hansell

Medicinskt ansvarig läkare
Anders Lönnberg arbetar som styrelseledamot på Chronos Care. Han valde att ta uppdraget för att förändra den kroniska sjukvården.

Anders Lönnberg

Styrelse - lever med diabetes
Anousheh Abar driver medicinsk rådgivare åt Chronos Care. Anousheh är specialistläkare inom allmänmedicin och driver själv Sofia Vårdcentral på Söder i Stockholm.

Anousheh Abar

Medicinsk rådgivare
Felix Duvnäs är styrelseledamot på Chronos Care. Han har levt med diabetes i mer än hälften av hans liv och har en brinnande passion att förbättra livet för personer med diabetes.

Felix Duvnäs

Styrelse - lever med diabetes
Puja Abar är agerar medicinsk rådgivare åt Chronos Care. Puja är ST inom allmänmedicin och driver tillsammans med sin syter Sofia Vårdcentral på Söder i Stockholm.

Puja Abar

Medicinsk rådgivare

© 2024, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning