Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Frågor och svar

Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss på [email protected].

Allmänna frågor

Ja. Alla är legitimerade och har många års yrkeserfarenhet av diabetesvård.

I nuläget tar vi endast emot personer med typ-2 diabetes och prediabetes, men målet är att vi även ska välkomna personer med diabetes typ 1 samt övriga typer av diabetes.

Diabetessjuksköterskan är navet i vården på Chronos Care och ansvarar för helheten. Du kan få stöd i att få full koll på dina egenmätningar och hur du kan påverka dina värden genom livsstilsförändringar. Du kan ha en dialog om din diabetesmedicinering och din diabetessjuksköterska guidar dig rätt och kan förmedla kontakt med övriga diabetesteamet, där dietist och läkare ingår.

Nej, ingen blir listad hos oss.

Ja, du behåller din listning på din vårdcentral, du blir inte listad hos oss. Vi är ett komplement till den vanliga diabetesvården. För att säkerställa fotundersökning, ögonbotten foto och årliga diabetesprover görs årskontroll hos läkare på din vårdcentral som vanligt.

Ja.

Ja. Du erbjuds ett fast diabetesteam av diabetessköterska, läkare och dietist som du lär känna. Det är viktigt att lära känna sin vårdpersonal - det underlättar för att utföra personcentrerad vård!

Dina besök journalförs på samma sätt som på vårdcentralen, i ett upphandlat journalsystem. Du får tillgång till journalanteckningar precis som vanligt.

Ja, det fungerar på samma sätt som på vårdcentralen, via 1177.se kan du läsa din journal. Vi har sammanhållen journalföring och är uppkopplade till nationell patientöversikt.

Ja, de har möjlighet att se våra journalanteckningar om du tillåter dem. De gör det genom Nationell Patientöversikt (NPÖ).

Ja.

Undersökningar som ej går att göra digitalt gör du som vanligt på din vårdcentral/annan vårdaktör som utför dessa tjänster. Vi har möjlighet att skicka patienter till olika labb för att ta prover. Exempelvis blodtryck kan mätas på distans om patienten har en blodtrycksmanschett hemma.

Om du inte är nöjd med vården eller bemötandet du fått hos oss vill vi gärna ta del av dina synpunkter. Vänd dig i första hand direkt till oss på Chronos genom att skicka ett meddelande till [email protected], så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Blodsockermätare och sensor

En traditionell blodsockermätare mäter glukos i blodplasma, som också kallas blodsocker. Mätaren ger dig svaret i enheten millimol per liter (mmol/l). Alternativ till en traditionell blodsockermätare är en sensor (kontinuerlig blodsockermätare) som ger mätvärden av ditt p-glukos och ett uppdaterat långtidssocker utan att sticka dig i fingret. En glukossensor mäter inte glukos i blodet utan i vävnadsvätskan. Glukosnivån i vävnadsvätskan ändras ungefär 15 minuter senare än i blodet. Resultaten anges i mmol/l.

För dig som vill skickar vi hem en sensor de första två veckorna hos oss, kostnadsfritt. Det sker efter en första bedömning av diabetessköterska och gäller alla patienter som bedöms vara i behov av en sensor.

För dig som vill skickar vi hem en glukossensor de första två veckorna hos oss, kostnadsfritt. Sensorn har ett värde av ca 620 kr. Detta sker efter en första bedömning av diabetessköterska och gäller alla patienter som bedöms vara i behov av en sensor. Din vårcentral ansvarar för att du ska få traditionell blodsockermätare.

Videomöten

Det är enkelt att bli kund hos oss så länge du har BankID och en smarttelefon. Steg 1 - Registrera dig på app.chronos.se. Steg 2 - Boka ett första vårdmöte med en diabetessköterska via kalendern. Välj en ledig tid som passar dig. Du får därefter en bekräftelse via sms med en länk till videomötet. Steg 3 - Gå in i videomötet via länken du fick som ett sms.

Du kan avboka och omboka dina möten själv i appen fram till 24 timmar innan mötet. Du kan alltid avboka kostnadsfritt fram till 24 timmar innan mötet. För att av- och omboka: 1. Logga in i appen. 2. Välj "Ändra möte" och klicka sedan "Avboka".

Introduktionsträffen med diabetessköterska är 25 minuter. Därefter varierar tiden för uppföljningsbesök beroende på behov - denna fråga ska vara individanpassad.

När du bokat ditt första möte kommer information finnas tillgänglig för ett så smidigt möte som möjligt. Du loggar in i appen Chronos Care med BankID och startar mötet.

Betalning och frikort

Patientavgift: 250 kr. Chronos är en del av den offentliga vården och därför kostar ett videosamtal med någon våra sköterskor 250 kronor i patientavgift, precis som ett vanligt besök hos din vårdcentral. Besöken är frikortsgrundande vilket innebär att du betalar en patientavgift tills att du har kommit upp i den gräns som gäller för högkostnadsskyddet i din Region.

Ja. Vi går under primärvården och vårdbesöken är frikortsgrundande. När du kommer upp i den gräns som högkostnadsskyddet avser i din region är besöken kostnadsfria.

Vi är uppkopplade till det nationella e-frikortsystemet. När du bokar ditt besök får vi reda på om du har ett frikort samt giltighetstiden.

Spara dina kvitton och ta med dem till en vårdcentral eller annan vårdmottagning för att registrera kostnaden. I dagsläget kan vi på Chronos inte utfärda frikort.

Om du har elektroniskt frikort hittar du ditt frikortsnummer på www.1177.se. Alla regioner är ännu inte anslutna till e-tjänsten med elektroniskt frikort. Information om vad som gäller för ditt landsting kan du också se på 1177s hemsida.

Efter ett vårdmöte skickas en digital faktura till dig via email. Har du frikort kommer du inte få en faktura.

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning