Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Diabetes typ 2.

Prediabetes.

vård och stöd av diabetessköterskor, läkare och dietister i mobilen

Team-bild av läkare och sjuksköterskor hos Chronos Care - diabetesvård via mobilen.

samarbetspartner med

Apoteket AB i samarbete med Chronos Care för bättre diabetesvård.

Chronos Care.

Sveriges digitala vårdgivare för diabetes

Vi erbjuder vård av diabetes typ 2 och prediabetes via videomöten, chatt och utbildningar. Att söka vård via Chronos Care påverkar inte den vård du redan får på vårdcentralen. Vi är en del av primärvården och du betalar patientavgift som om du går till din vårdcentral (100 kr).

Vi arbetar med individanpassade diabetesprogram, där du är i centrum. Eftersom vi jobbar helt digitalt betyder det att du får din diabetes typ 2 och prediabetes behandling oavsett var du befinner dig och på tider som passar dig.

Sensor och mobilapp hos Chronos Care.

Vi hjälper dig med din diabetes.

På Chronos Care kan vi hjälpa dig inom det mesta som rör din behandling av diabetes typ 2 eller prediabetes. När du är i kontakt med oss tilldelas du en personlig diabetessjuksköterska som lägger upp en hälsoplan. Hälsoplanen är baserad på dina behov och kartläggs under dina första möten med oss. Vi har stort fokus på livsstilsförändring.

Medicinering
Kost
Träning
Utbildningar
Rökning
Motivation
Alkohol
Diabetes typ 2- Maria Björklund- diabetessjuksköterska- Chronos Care.

Maria J Björklund

Diabetessköterska

Hos oss blir du tilldelad ett dedikerat diabetesteam som gör allt för att du ska få full koll på din typ 2 diabetes eller prediabetes. Vi stärker vårdkedjan genom att komplettera där den traditionella diabetesvården inte hinner med. Kanske behöver du stöd i att få till det med livsstilen, hitta nya vanor som är hållbara på lång sikt? Eller få bättre koll på dina egenmätningar och hur du kan påverka dina värden? Vår passion är att ge dig djupare insikter om vad diabetes typ 2 och prediabetes innebär men framför allt vad du själv kan göra för att få full koll på din hälsa.

Häng med i vår diabetesskola där du får lyssna och läsa om andra i samma situation och få råden du behöver just för stunden. Välkommen till oss på Chronos Care!

Så här kommer du igång

Börja din resa mot ett kontrollerat blodsocker och långt hälsosamt liv.

Ring vårdpersonal och läs mer i vår diabetesskola. Chronos Care erbjuder en bredd av tjänster kopplat till diabetes typ 2 och prediabetes.

Ladda ned appen

Du laddar ned appen och loggar säkert in med BankID.

Digitalt videomöte med din diabetessköterska på Chronos Care.

Första videomötet

När du registrerat dig kan du boka in ditt första videomöte med en av våra diabetessköterskor.

En Freestyle Libre-sensor som Chronos Care använder för sitt digitala diabetesprogram Full Koll.

Vi skickar hem en sensor

För dig som vill skickar vi hem en glukossensor de första två veckorna hos oss, kostnadsfritt (detta gäller endast diabetes typ 2).

Chronos diabetesskola

En viktig byggsten i diabetesbehandling är insikt och kunskap. Nedan kan du läsa om våra olika ämnen och artiklar som baseras på modern forskning och våra egna erfarenheter.

Psykiskt välmående är en viktig byggsten för behandlingen av diabetes, något som vi på Chronos Care lägger stor vikt i.

Psykiskt välbefinnande

Nå acceptans och hitta motivation - det är ofta nyckeln.

Rökning har stora effekter på din diabetes. Chronos hjälper dig att hitta sätt att avvänja dig och slutligen bli rökfri.

Rökning

Blodsocker påverkas av rökning och snusning - vet du hur?

Ordlista där du med diabetes kan lära dig mer och få svar på frågor som vad betyder nedsatt glukostolerans och mer.

Ordlista

Vad är insulin och vad betyder egentligen hyperglykemi? Diabetesordlistan ger svar.

© 2022, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.