Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Lär dig mer

Vårt material är framtaget av diabetesexperter och baseras på modern forskning samt vår egen erfarenhet inom diabetes.

Rörelse och motion är viktigt för diabetes. På Chronos förklarar vi vikten av motion, träning och rörelse.

Rörelse och träning

Den bästa träningen och motionen är den som blir av.

Psykiskt välmående är en viktig byggsten för behandlingen av diabetes, något som vi på Chronos Care lägger stor vikt i.

Psykiskt välbefinnande

Nå acceptans och hitta motivation - det är ofta nyckeln.

Rökning har stora effekter på din diabetes. Chronos hjälper dig att hitta sätt att avvänja dig och slutligen bli rökfri.

Rökning

Blodsocker påverkas av rökning och snusning - vet du hur?

Ordlista där du med diabetes kan lära dig mer och få svar på frågor som vad betyder nedsatt glukostolerans och mer.

Ordlista

Vad är insulin och vad betyder egentligen hyperglykemi? Diabetesordlistan ger svar.

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning