Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Vi avlastar din enhet

Chronos Cares digitala diabetesklinik kan förstärka ditt diabetesteam, för en kortare eller längre period. Vi gör diabeteskontroller och uppföljning med fokus på egenvård, medicinering och livsstil utifrån ett perconcentrerat synsätt. I dialog med dig gör vi en anvarsfördelning beroende på vilken förstärkning ni behöver för tillfället i ert team.

Vi hjälper er vårdcentral eller vårdenhet att med diabetesvård. Vi utbildar era patienter med vår egen diabetesskola för både patienter och vårdpersonal - Chronos Care.

Vi avlastar din enhet

Chronos Cares digitala diabetesklinik kan förstärka ditt diabetesteam, för en kortare eller längre period. Vi gör diabeteskontroller och uppföljning med fokus på egenvård, medicinering och livsstil utifrån ett perconcentrerat synsätt. I dialog med dig gör vi en anvarsfördelning beroende på vilken förstärkning ni behöver för tillfället i ert team.

Chronos Care erbjuder ett digitalt basprogram som innefattar kontinuerliga vårdmöten, helt digitalt genom video och chatt, tillsammans med en dedikerad sjuksköterska, läkare och dietist.

Diabeteskontroller

Vårt diabetesteam genomför era diabeteskontroller enligt nationella riktlinjer.

Skola för diabetes med videos, texter, poddar och ljudklipp som är uppdaterade efter senaste forskningen.

Diabetesskola

Vi har ett stort utbud av utbildningsmaterial inom diabetes typ 2 för både patienter och vårdpersonal baserat på modern forskning.

Vi hjälper vårdgivare att spara tid och resurser genom våra digitala processer och vår erfarna diabetespersonal.

Spara resurser

Vår kvalificerade diabetes-personal har lång erfarenhet och våra processer garanterar en lägre kostnad jämfört med traditionell hyrpersonal.

Intresserad av att samarbeta med oss?

Hör av dig till Armin Parsi på [email protected].

Vi ser fram emot ett konstruktivt samarbete med din vårdcentral. Vi hörs!

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning