Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Vår visselblåsartjänst

Vi vill göra rätt för oss och har således anlitat en extern aktör Tissla AB som hanterar vårt system för visselblåsning.

Här kan ni läsa mer om Tissla: www.tissla.se

För att komma till vår visselblåsarkanal, gå in på följande: report.tissla.se

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning