Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Diabetes typ 2 medicin

Förr i tiden fick alla med typ 2 diabetes direkt börja med insulin. Eller så fick de ingen behandling alls. Idag finns desto fler behandlingsalternativ. Bara de som vid diagnostillfället har riktigt höga blodsockervärden får börja med insulin, oftast då i kombination med Metformin.

Vilken diabetes behandling du får beror på

Det är viktigt att snabbt få ned blodsockret till normal nivå, det är farligt för kroppen att ha för höga värden under lång tid. Men sen är det olika hur det blir fortsättningsvis. Ibland kan det vara så att livet inte medger stora förändringar med livsstil eller så finns det andra skäl till att insulinbehandlingen fortsätter. I ett senare skede kan det bli aktuellt att fasa ut insulin och ersätta med andra preparat. I andra fall kanske det finns tid, kraft och ork att göra livsstilsförändringar direkt, då kanske annan medicinering blir aktuell eller att du så småningom kan minska ner på medicinerna. 

Ny medicin mot diabetes typ 2 

Utvecklingen har gått framåt och idag finns ny medicin vid diabetes som reglerar blodsockret på helt andra sätt än insulin. Här hittar du översikt på några av de vanligaste medicinerna vid diabetes typ 2. Vilken som är den bästa diabetes medicinen för dig måste alltid avgöras individuellt där flera aspekter har vägts samman. 

Vanligt med biverkningar

Det är vanligt att bli illamående eller att få andra biverkning när du börjar med ny medicin mot diabetes, därför ska du alltid mjukstarta med låg dos från början. Kroppen brukar vänja sig efter någon eller några veckor, så det är värt att ge det sin tid och ha tålamod. 

Metformin

Mer inom Läkemedel

© 2022, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.