Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Insulin som diabetes typ 2 behandling

Förr i tiden fick alla med diabetes typ 2 insulin. Idag används ofta insulin som start vid riktigt högt blodsockervärde. Men många kan med tiden övergå till annan diabetesmedicinering. 

Den stora och svåra utmaningen för dig som tar insulin, oavsett typ av diabetes, är att ständigt lyckas hålla rätt nivå av insulin och socker i blodet. Du som tar insulin måste alltid göra regelbunden blodsockermätning för att dosera insulinet rätt och följa blodsockervärdet. Läs mer om egenmätning .

Snabbverkande, direktverkande, medellångverkande, långverkande insulin - vad är skillnaden?

Insulinsorter skiljer sig åt när det gäller hur snabbt effekten kommer och hur länge effekten sitter i. Två vanliga sorters insulin är Måltidsinsulin och Basinsulin. 

Måltidsinsulin tar du innan du ska äta och kan delas upp i:

  • Snabbverkande måltidsinsulin ska tas 15-30 minuter innan maten.
  • Direktverkande måltidsinsulin ska tas direkt innan du ska äta, det ger effekt direkt på ditt blodsocker och går ur kroppen snabbare.

Basinsulin är mer långverkande. Det kan delas upp i långtidsverkande insulin som tas en gång per dygn och Medellångverkande två gånger per dygn.

Oavsett sort är typerna av insulin väldigt lika det insulin som kroppen själv tillverkar. 

Vad gör insulin i kroppen?

Insulin är ett hormon som brukar beskrivas som nycklar som öppnar upp i kroppens celler så att sockret kan komma in och användas som energi istället för att stanna kvar i blodet och orsaka högt blodsockervärde som skadar blodkärlen. Insulin motverkar helt enkelt skador i kärlen som på sikt kan ge komplikationer i exempelvis ögon, fötter, njurar och hjärta.

Hos en frisk person sker insulinregleringen automatiskt och blodsockret hålls på en jämn nivå genom inbyggda “gas” och “broms” system. Hos personer med typ 1 diabetes måste insulin alltid tillföras med hjälp av injektion. Detsamma gäller för den med diabetes typ 2 som har för låga nivåer av insulin eller en svårbehandlad diabetes med för höga blodsockervärden. 

Insulin hjälper också till att lagra överskottsglukos i levern och i dina muskler. Det kallas glykogen och finns som reserv för att användas mellan måltiderna, vid fysisk aktivitet och om blodsockret skulle bli allt för lågt.

Insulin lagrar fett i cellerna och ökar tillverkningen av protein i kroppen. Insulin är alltså ett uppbyggande hormon och är livsviktigt för kroppen ska fungera.

Insulin bildas i din bukspottkörtel, i något som kallas betacellerna i de Langerhanska cellöarna, döpt efter den tyska anatomen Paul Langerhans som 1869 beskrev "öar av celler" fördelade i bukspottskörteln. 

Viktigt att tänka på - diabetesbehandling

Ditt diabetesteam gör tillsammans med dig en bedömning vilket insulin som passar dig bäst. När du ska börja med insulinbehandling är det viktigt att du har tät kontakt med din diabetessköterska och att du mäter ditt blodsocker enligt ordination för att behandlingen ska vara säker. (om du ökar din insulindos för snabbt kan du få hypoglykemi, alltså för lågt blodsocker vilket är ett farligt tillstånd). Du blir tränad i att alltid bära med dig något sött i fickan och i väskan. Läs mer om hypoglykemi här.

Om du av misstag tillsätter för mycket insulin kan du få hypoglykemi, ett lågt blodsockervärde. Kanske du glömmer att äta eller så blir middagen blir kraftigt försenad? Det är därför viktigt att du följer ditt blodsocker och lär känna din kropp för att kunna dosera insulinet på rätt sätt.

Var extra uppmärksam om du råkar ut för magsjuka eller infektion, då kan behovet av insulin öka. Stress i kroppen höjer också blodsockret. När du gör stora förändringar av dina mat- och rörelsevanor - då kan behovet av ditt medicinska insulin blir lägre. Håll tät kontakt med din diabetessköterska för att få hjälp med rätt dos. Mer om insulinbehandling kan du läsa på 1177.

Insulin och alkohol

Du kanske hört talas om att man kan få hypoglykemi, alltså för lågt blodsocker, av alkohol. Det gäller för den som behandlas med insulin. Kanske har du både Metformin och insulin? Då måste du tänka på att hålla extra koll på ditt blodsocker när du dricker alkohol, med tanke på insulinet. Stora mängder alkohol ger ett svängande blodsocker. Mer om insulin och alkohol kan du läsa här.

Lär känna din kropp och din insulinnivå

Det tar tid att lära sig hur insulin fungerar, alla är vi också olika. Den sort som fungerar för en kanske inte fungerar för en annan. Med tiden lär du känna din kropp, men glöm för allt i världen inte bort att vara noggrann med dina egenmätningar. Med tiden kan kroppen vänja sig med låga blodsockervärden, då kanske du inte känner att du är på väg mot för lågt blodsocker.

Hur fungerar insulin:

  • Insulin flyttar glukos (socker) från blodet in i cellerna - sockret används som energi
  • Hjälper till att lagra överskottsglukos i levern och i dina muskler- du får en reserv när du behöver
  • Kan orsaka hypoglykemi

© 2022, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.