Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Insulin som diabetes typ 2 behandling

Förr i tiden fick alla med diabetes typ 2 insulin. Med tanke på nya, moderna diabetesmediciner har riktlinjerna ändrats. Det är motiverat att påbörja insulinbehandling av typ 2-diabetes vid:

  • Dålig effekt av andra diabetesmediciner 
  • kontraindikationer eller biverkningar av andra diabetesläkemedel.
  • Uppenbar betacellssvikt (bukspottskörtelns produktion av insulin är otillräcklig)

Idag används ofta insulin som start vid riktigt höga blodsockervärden, men många kan snart övergå till annan diabetesmedicinering. 

Den stora och svåra utmaningen för dig som tar insulin, oavsett typ av diabetes, är att anpassa insulindosen till de ständiga variationerna i blodsockret  

Det är därför det är så viktigt att du som tar insulin följer ditt blodsockervärde med regelbundna egenmätningar så att du vet vilken dos du ska ta. 

Läs mer om egenmätning.

Snabbverkande, direktverkande, medellångverkande, långverkande insulin - vad är skillnaden?

Insulinsorter skiljer sig åt när det gäller hur snabbt effekten kommer och hur länge effekten sitter i. Två vanliga sorters insulin är måltidsinsulin (snabbverkande) och basinsulin (långverkande). 

Basinsulin tas en till två gånger per dygn och ser till att kroppens celler alltid kan upprätthålla sin normala funktion genom ta upp socker från blodet. 

Måltidsinsulin är snabbverkande och tas innan du ska äta. Det ger effekt på blodsockret inom 15-30 minuter och går ur kroppen på 3-4 timmar. Oavsett sort är typerna av insulin väldigt lika det insulin som kroppen själv tillverkar. 

Vad gör insulin i kroppen?

Insulin är ett hormon som brukar beskrivas som en nyckel som öppnar upp i kroppens celler så att sockret kan komma in och användas som energi istället för att stanna kvar i blodet. Insulin motverkar på så vis de skador i kärlen som på sikt kan påverka ögon, fötter, njurar och hjärta.

Hos en frisk person sker insulinregleringen automatiskt och blodsockret hålls på en jämn nivå genom inbyggda “gas” och “broms” system. Hos personer med typ 1 diabetes måste insulin alltid tillföras med hjälp av injektion. Detsamma gäller för en del som haft diabetes typ 2 länge och har för låga nivåer av insulin. 

Insulin hjälper också till att lagra glukos i levern och i dina muskler. Glukos som lagras i levern som glykogen. Glykogen kan snabbt omvandlas till glukos och fungerar som energireserv mellan måltider, på natten när vi sover, vid fysisk aktivitet eller om blodsockret av någon annan anledning skulle sjunka.

Insulin är alltså ett uppbyggande hormon och är livsviktigt för att kroppen ska fungera

Insulin lagrar fett i cellerna och ökar tillverkningen av protein i kroppen. Insulin är alltså ett uppbyggande hormon och är livsviktigt för att kroppen ska fungera. 

Insulin bildas i din bukspottkörtel, i något som kallas betacellerna i de Langerhanska cellöarna, döpt efter den tyska anatomen Paul Langerhans som 1869 beskrev "öar av celler" fördelade i bukspottskörteln. 

Viktigt att tänka på - diabetesbehandling

Ditt diabetesteam gör tillsammans med dig en bedömning av vilket insulin som passar dig bäst. När du ska börja med insulinbehandling är det viktigt att du har bra kontakt med din diabetessköterska och att du mäter ditt blodsocker regelbundet för att behandlingen ska vara säker. Det viktigaste är att undvika hypoglykemi, alltså för lågt blodsocker, vilket är ett farligt tillstånd. Du som tar insulin bör alltid bära med dig druvsocker eller annat som innehåller vanligt socker som du kan äta om blodsockret oväntat sjunker. Läs mer om hypoglykemi och insulinkänning vid diabetes.

Var extra uppmärksam om du råkar ut för magsjuka eller infektion, då kan behovet av insulin öka. Stress i kroppen höjer också blodsockret. När du gör stora förändringar av dina mat- och rörelsevanor - då kan behovet av ditt medicinska insulin blir lägre. Håll tät kontakt med din diabetessköterska för att få hjälp med rätt dos. Mer om insulinbehandling kan du läsa på 1177.

Insulin och alkohol

Måttligt med alkohol, t.ex. en öl eller ett glas vin till maten påverkar inte blodsockret i någon större omfattning. Men större alkoholintag i kombination med insulinbehandling riskerar lågt värde på natten eller morgonen. Det beror på att levern blir upptagen med att bryta ned alkohol. Då kan inte levern ge ifrån sig socker så som den gör i normala fall för att hålla blodsockret i balans. Därför kan man råka ut för hypoglykemi, för lågt blodsocker vid stora mängder alkohol.

Tvärtemot mot vad en del tror kan även söta drinkar eller likörer sänka blodsockret. Blodsockret höjs snabbt initialt av allt socker, men under natten kan man ändå få en insulinkänning eftersom levern blir upptagen med nedbrytning av alkoholen.

Varannan vin och varannan vatten till fest brukar man säga och det rekommenderar vi även här. Likaså att inte dricka på fastande mage, samt att t ex ta en smörgås innan läggdags. 

 Mer om insulin och alkohol kan du läsa på 1177.

Lär känna din kropp 

Det tar tid att förstå hur insulin fungerar i kroppen och egenmätning är det bästa sättet att lära sig. Diabetesbehandlingen är alltid individuell. Det som fungerar för en kanske inte fungerar för en annan. Med tiden kan kroppen vänja sig med både höga och låga blodsockervärden, vilket gör det extra viktigt att göra mäta sitt blodsocker regelbundet. 

Hur fungerar insulin:

  • Insulin flyttar glukos (socker) från blodet in i cellerna - sockret används som energi
  • Hjälper till att lagra överskottsglukos i levern och i dina muskler- du får en reserv när du behöver
  • Kan orsaka hypoglykemi – för lågt blodsocker

___________________________________

Text: Maria J Björklund, diabetessjuksköterska, skribent 

Texten granskad av: 

Karin Hofling, diabetesspecialistsjuksköterska Chronos Care

Björn Hansell, medicinskt ansvarig läkare Chronos Care

Emelie Lundgren, leg. apotekare, Specialistapotekare Apoteket 

Staffan Sundquist leg. apotekare, Farm. Dr, Specialistapotekare Apoteket

Källor: Diabetes typ 2, insulinbehandling - Internetmedicin | Diabetes typ 2 i primärvård - utredning och uppföljning - Internetmedicin | Diabetes typ 2, peroral och annan behandling - Internetmedicin

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning