Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Medvetet ätande

Känner du igen dig i känslan av att plötsligt inse att chokladen redan är slut, måltiden redan uppäten eller att det blev dubbla portioner istället för en som det först var tänkt? Det gör många av oss. 

Ibland kan det vara svårt för hjärnan att hinna registrera vad som sker om vi inte aktivt riktar vårt medvetande till det. Det går som på autopilot, och det gör dem flesta av våra mer etablerade vanor.  När du blir mer medveten om dina vanor, även matvanorna, har du tagit ett första steg mot en förändring.

Det finns flera studier som understryker att en ökad medvetenhet kan ge förbättrade matvanor och en minskad risk för det vi kallar överätande. Motsatsen till att vara medveten när vi äter är kopplat till oro, mag-tarmproblem, överätande och viktuppgång.

Rent generellt behöver dem flesta av oss stanna upp mer i vardagen och att stanna upp vid just måltiden kan vara ett bra knep för att komma ner i varv, bygga hälsosamma matvanor och ge kroppen tid att känna in sina hunger- och mättnadssignaler. 

Mer inom Medvetet ätande

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning