Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Det finns hjälp för att få bättre sömn

Sömnen är viktig för ett blodsocker i balans. Ständig sömnbrist ökar nivåerna av stresshormoner vilket orsakar blodsockerhöjning. För dig med diabetes typ 2 kan det bli extra viktigt att lära sig mer om sömnen. Sömn är också avgörande för din återhämtning. Prata med din diabetessjuksköterska som kan hjälpa dig att tyda hur din kropp påverkas av dina sömnvanor.

____________________________________

Goda råd om sömn och sömnskola hittar du här på 1177.

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning