Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Magproblem vid Diabetes

“Jag började äta hälsosamt och fick helt plötsligt mer problem med magen”. Förändrade matvanor kan ge oväntade magproblem. Det är en verklighet för många och vad hänger det egentligen ihop med?

Magen gillar mjukstart

Vid behandling av diabetes typ 2 är det viktigt att stegvis lägga om sina matvanor för att förbättra blodsockerbalansen i kroppen. Det som händer när vi lämnar våra gamla matvanor bakom oss från den ena dagen till den andra, är att magen inte alls är med på uppväxlingen av b.la. fiber. Magen trivs som bäst när övergången kommer stegvis. Istället för att slå om helt från en dag till en annan är det bättre att långsamt trappa upp, och byta ut ett livsmedel i taget. 

Metformin - bra för magen?

Det är mycket vanligt för personer med diabetes typ 2 att uppleva nytillkomna eller förstärkta magbesvär av läkemedelsbehandling med Metformin. Med några enkla knep går det faktiskt att minska besvären och fortsätta med medicinen. Det här ska du tänka på när du tar Metformin.

Långvariga besvär?

De flesta av oss har någon gång drabbats av magbesvär. Men ibland handlar det om mer än tillfälliga besvär. Upp till var femte person har mag-tarmproblem som klassas som funktionella tarmsymtom, där den vanligaste diagnosen är Irritable bowel syndrome, eller irriterad tarm som det heter på svenska (IBS).

IBS omfattar besvär såsom smärta i magen, uppblåsthet, gaser, hård - eller lös mage, eller diarré och förstoppning som avlöser vartannat. Om du känner igen dig i symtomen, är det alltid viktigt att prata med din läkare. Det är idag många som aldrig söker hjälp för sina mag-tarmproblem, men det är viktigt att tala med läkaren för att kunna bli bättre men också för att utesluta annan sjukdom. Allvarliga tecken på att du måste söka läkarkontakt akut är om du har sett blod eller slem i avföringen, haft smärtor i magen under natten, feber i samband med magbesvär eller fått nytillkommande mag-tarmbesvär. De är tecken på att det är mer än funktionen som är satt ur balans, det kan röra sig om ett allvarligare tillstånd, däribland inflammation.

Råd vid känslig mage

Har du nu hamnat i läget där din tarm blivit känslig och lättretlig finns det grundläggande knep som kan lindra dina magbesvär, läs mer om Magsnälla råd.

Kom ihåg att alltid konsultera din läkare för råd vid alarmerande symtom eller nytillkomna besvär.

Psst. För dig med känslig och lättretlig mage kan också djupandning hjälpa. Lär dig om djupandning.

Mer inom Magproblem vid Diabetes

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning