Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes kan uppstå under graviditeten. Det är egentligen en tillfällig diabetes typ 2 som i vanliga fall försvinner efter förlossningen, men som för vissa innebär att de har utvecklat en diabetes typ 2. Det finns också stark koppling mellan graviditetsdiabetes och risken att utveckla diabetes typ 2 senare i livet. 

Anledningen till att det finns en högre risk att utveckla diabetes under graviditeten hänger ihop med att kroppen i regel blir större under graviditeten, då en till liten individ ska växa där inne, och då behövs mer insulin. Samtidigt får cellerna också en försämrad känslighet för insulinet under graviditet, vilket betyder att det behövs ännu mer insulin. För dem allra flesta klarar kroppen av att öka tillverkningen av insulin under graviditeten men för andra räcker inte insulinet till och orsakar högt blodsocker och graviditetsdiabetes. I många fall är symtomen lindriga och svåra att märka av. Symtom på väldigt högt blodsocker är att du blir extra törstig, trött och kissar mer än vanligt. Under graviditeten kontrolleras sockernivåerna i blodet för att upptäcka höga värden och därmed de som är i risk för eller har utvecklat diabetes. De följs sedan inom specialist mödravården.

Graviddiabetes risker

Ärftlighet ökar risken för att drabbas av graviditetsdiabetes. Andra risker är om du har haft graviditetsdiabetes tidigare, eller fött ett barn som väger mer än 4,5 kg eller om barnet varit stort i förhållande till graviditetslängden. Övervikt innebär också en ökad risk. 

Du kan läsa mer om graviditetsdiabetes på 1177.

© 2022, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.