Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Prediabetes värden- när får jag diagnos

Prediabetes är ett samlingsbegrepp som innefattar både förhöjt fasteblodsocker och nedsatt glukostolerans. Diagnosen ställs genom blodsockerprov.

Förhöjt fasteblodsocker

Om ditt fasteblodsocker, efter en natts fasta, är mellan 6,1-6,9 mmol/l kan du få diagnosen Prediabetes. Högre värden visar hög risk för diabetes.

Nedsatt glukostolerans

För att undersöka om du har nedsatt glukostolerans får du göra en glukosbelastning. Testet innefattar fasteblodsocker, en dryck av glukos och nytt blodsockerprov efter 2 timmar. Om du efter 2 timmar har ett blodsocker mellan 8,9-12,1 (kapillärt) kan du få diagnosen Prediabetes. Är värdet högre än så, har du förmodligen diabetes.

Hba1c och prediabetes

Hba1c, även kallat långtidsblodsocker, rekommenderas vanligen inte för att sätta diagnosen Prediabetes. Däremot kan ett Hba1c > 42 mmol/mol peka på att du har en förhöjd risk. Även ett icke-fastande blodsockerprov >8,9 mmol/l kan vara underlag för att gå vidare med extra provtagning för att kunna sätta diagnosen Prediabetes.

Läs mer om vad du kan göra för din Prediabetes behandling.

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning