Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Diabetes typ 2 symtom

Många har inga symtom alls, vilket egentligen är ett problem. Diabetes typ 2 är en “tyst” sjukdom som smyger sig på under många år, kanske decennier. Därför kan den vara svår att upptäcka i tidigt stadium. Om du inte sen tidigare vet att du har ärftlighet för diabetes typ 2. 

Domningar i fötter eller ovanligt törstig?

Symtomen är så allmängiltiga att det kan vara lätt att tolka som normalt. Trötthet är vanligt, men vem är inte trött? En del kan känna sig lite torr i munnen, törstig och kissa ofta. (Ja, men det väl någon sorts läkemedelsbiverkan?) Man kan få suddig syn (ja, men det tillhör väl åldern?), domningar i händer och fötter och en del kan få klåda i underlivet. (Ja, men dessa symtom kan väl inte ha med diabetes att göra?!)

  • Trötthet
  • Törstig
  • Kissar ovanligt mycket
  • Suddig syn
  • Domningar i händer och fötter
  • Klåda i underlivet

Om du misstänker att du har diabetes typ 2, boka en tid för test på din vårdcentral. Varför vänta?

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning