Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Diabetes typ 1 - skillnad på diabetes typ 1 och 2

Diabetes typ 1 är en helt annan sjukdom jämfört med diabetes typ 2. Gemensamma problem är sockervärden som man har i kroppen, för mycket socker i blodet, men av helt olika orsaker.

Bukspottkörteln som i vanliga fall tillverkar insulin har angripits av kroppens egna immunförsvar och förstört de celler som tidigare tillverkat insulin. Därför brukar även diabetes typ 1 kallas för en autoimmun sjukdom. Den enda och livsavgörande behandlingen är att tillföra insulin och det gäller resten av livet. (än så länge, alla hoppas på att forskningen ska hitta botemedel). 

Vilka är i typ 1 riskgrupp?

Om en enäggstvilling får typ 1 är risken för syskonet att utveckla diabetes typ 1 mellan 25-50%. Trots att det forskas mycket på orsaker till typ 1 är det inte klarlagt vad som ligger bakom insjuknandet. Det spekuleras om virus, men ännu är det oklart. 

Du kan läsa mer om diabetes typ 1 på  1177.

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning