Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Diabetes typ 2

Diabetes typ 2 innebär att kroppen har fått en försämrad blodsockerkontroll. Cellerna i kroppen har fått sämre känslighet för det egna insulinet (insulinresistens) eller så är ens insulinproduktion otillräcklig, och ofta kan båda orsakerna finnas med i bilden. 

Hur många har diabetes?

Över en halv miljon personer lever med diabetes i Sverige enligt Nationella Diabetesregistret (NDR). Av dem har 85-90 procent typ 2 diabetes. Alltså ca 450,000. Resterande, runt 50,000 personer lever med diabetes typ 1, graviditetsdiabetes eller mer ovanliga diabetesformer.

I Sverige uppskattar man att det finns ca 150,000 människor som har typ 2 diabetes utan att veta om det. 

Vilka är i riskgrupp för diabetes?

Ärftlighet är vanligt. Studier på enäggstvillingar visar att om den ena får typ 2 diabetes har den andra 90 % risk att också insjukna. Idag räknar man med att över en miljon människor i Sverige, alltså mer än 15 % av befolkningen bär på arvsanlag för att utveckla typ 2 diabetes.

Delvis kan ärftligheten även styras av miljö och livsstil. Levnadsvanor som kan öka risken är rökning, nikotin, stress, kroniskt dålig sömn, stillasittande och ohälsosamma matvanor. Koppling till övervikt eller fetma har också hittats, men den exakta orsaken bakom Diabetes typ 2 kan inte forskarna ännu svara på.

Förr i tiden kallades typ 2 diabetes för åldersdiabetes, tyvärr stämmer inte det längre eftersom typ 2 diabetes sjunker i åldrarna. I USA hittar man diabetes typ 2 hos 3-åringar, i Sverige har man hittat typ 2 hos 11-åringar, även om den vanligaste debuten är efter 40 år.

Gravid och diabetes typ 2

Inför och under graviditeten är det viktigt att ha ett så normalt blodsocker som möjligt. Det gäller oss alla, men speciellt för dig med diabetes typ 2 eller för dig som tidigare har haft graviditetsdiabetes. Risken är nämligen större att utveckla diabetes typ 2 efter graviditetsdiabetes. Du kan läsa mer om graviditetsdiabetes här.

Mer inom Diabetes typ 2

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning