Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Andra och ny medicin för diabetes typ 2

Här går vi förenklat igenom andra läkemedel och några av de läkemedel som kan klassas som ny medicin inom diabetes typ 2 behandling. För dig som vill läsa mer djupgående om ett läkemedel eller biverkningar hänvisar vi till Fass.

GLP 1 analog - sänker blodsockret på ett nytt sätt

Några av märkena som finns - Trulicity, Ozempic, Victoza, Rybelsus

De här medicinerna klassas som ny medicin mot diabetes typ 2 och finns som en veckospruta, daglig spruta eller i tablettform. Kort beskrivet hjälper medicinen till att minska stegring av ditt blodsocker efter mat på olika sätt.

Vad menas med analog?

Analog betyder att medicinen härmar ett hormon i kroppen, GLP-1, som har visat sig vara lägre hos personer med diabetes typ 2. GLP-1 får bukspottkörteln att tillverka mer insulin, men bara efter behov. Det gör också att levern släpper ut mindre socker. Hormonet gör magsäckstömningen långsammare, och du känner dig mätt längre och socker från mag-tarmkanalen tas upp långsammare vilket ger dig ett jämnare blodsocker. Den har också visat sig ge viktnedgång.

Så här fungerar GLP 1 analog:

 • Frisätter mer insulin vid behov - orsakar inte hypoglykemi 
 • Levern släpper ut mindre socker- du får ett lägre blodsocker 
 • Bromsar magsäckstömningen 
 • Du blir mindre hungrig, får mindre sug efter småätande 
 • Ger viktnedgång

DPP4-hämmare - höjer insulinet bara när det behövs

Några av märkena som finns - Januvia, Trajenta. Janumet är en kombination av Januvia och Metformin

Hos friska personer skickar kroppen ut signaler för att höja insulinproduktionen i bukspottskörteln samt minska sockerproduktionen i levern. Men hos personer med diabetes typ 2 går inte alltid dessa signaler fram. Denna typ av läkemedel underlättar för signalerna att nå fram till bukspottkörteln och levern och hjälper på så sätt till att kontrollera ditt blodsocker. Du riskerar inte att få för lågt blodsocker, om blodsockret är normalt så skickas inga signaler helt enkelt.

Vad är DPP4-hämmare?

Mekanismen är att DPP4-hämmare förhindrar att GLP-1 bryts ner. GLP-1 har i uppgift att signalera till bukspottkörteln att tillverka insulin efter att du har ätit. Det blir helt enkelt mer GLP-1 i kroppen vilket betyder mer insulin och mindre frisättning av glukos från levern.

Viktigt att inte överdosera

DPP4 tabletterna ger sällan biverkningar, men det är väldigt viktigt att inte överdosera. Vid överdos finns risk för allergiska reaktioner och inflammation i bukspottskörteln.

Så här fungerar DPP4-hämmare:

 • Bukspottskörteln tillverkar mer insulin
 • Levern får signal om att minska produktion av glukos
 • Orsakar inte hypoglykemi

SGLT-2 hämmare - du kissar ut sockret istället

Några av märkena som finns - Forxiga, Jardiance, Invokana

Enkelt beskrivet gör den här medicinen att du kissar ut sockret istället för att sockret stannar kvar i kroppen. SGLT2 är kroppens viktigaste transportör av glukos (socker) från njurarna tillbaka till blodet och en SGLT-2 hämmare hindrar helt enkelt att den transporten sker. 

Du behöver inte vara rädd för hypoglykemi, för lågt blodsocker. Medicinen “kastar” inte ut socker i urinen om nivån av glukos i ditt blod är normal. Om du har kombinationsbehandling med insulin eller SU preparat kan du däremot få hypoglykemi av just de läkemedlen.

SGLT-hämmare har också en hjärt- och njurskyddande effekt hos personer med hjärtsvikt samt kronisk njursjukdom, oavsett förekomst av diabetes.

Kom ihåg vattnet och dra ner på sockret

När du tar den här sortens diabetesmedicin är det viktigt att du inte glömmer att dricka ordentligt med vatten varje dag, annars finns det risk att bli uttorkad. Socker drar åt sig vätska vilket gör att du kan få kissa oftare. Det är därför också viktigt att du jobbar med din livsstil och förbättrar ditt blodsocker. För om du kissar ut mycket socker med urinen kan risken för svamp i underlivet öka (socker är svampmikrobernas favoritmat).

Viktigt att tänka på

Denna sorts medicin är inte lämplig vid långvarig fasta, tex Ramadan, eller vissa dieter, såsom strikt LCHF eller svält. Risken för ketoacidos ökar, vilket är ett livshotande tillstånd. Läs mer om ketoacidoshär

Så här fungerar SGLT-2 hämmare:

 •  Förhindrar att glukos (socker) återupptas i njurarna- sockret kissas ut istället
 • Orsakar inte hypoglykemi
 • Har en skyddande effekt på hjärta och njurskyddande effekt hos personer med hjärtsvikt samt kronisk njursjukdom 

SU-preparat- ökar din insulinproduktion

Några av märkena som finns - Glimeperid, Glibenklamid, Daonil, Glipizid Mindiab, Amaryl

SU preparat (sulfonureider) ökar insulinhalten i blodet genom att ge signal till bukspottkörteln att tillverka mer insulin. Det finns risk för för lågt blodsocker, alltså hypoglykemi, och därför är det viktigt att du testar ditt blodsocker regelbundet. Likaså att du alltid har något sött med dig, kanske promenaden blev längre än du hade planerat eller kanske du redan har tagit tabletten och så blir middagen försenad? 

Användning av SU-preparat som diabetes behandling börjar minska i takt med att ny diabetesmedicin har uppfunnits. Effekten kan avta med tiden om man haft diabetes typ 2 under många år, bukspottskörteln kan helt enkelt bli uttröttad med tiden.

Så här fungerar SU-preparat

 • Bukspottskörteln tillverkar mer insulin
 • Kan orsaka hypoglykemi

Riktlinjer för mediciner

I varje region finns en läkemedelskommitté som ger riktlinjer för vilka läkemedel som ska rekommenderas vid olika sjukdomar, såsom diabetes typ 2. Som grund för alla rekommendationer ligger vetenskaplig dokumentation vad gäller effekt och säkerhet, läkemedels ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

På detaljnivå kan riktlinjerna variera något beroende på vilken region du tillhör. Men alla vårdgivare måste följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård: “Nationella riktlinjer för diabetesvård innehåller rekommendationer om prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, hjärt-kärlsjukdom, omvårdnad, diabeteskomplikationer samt diabetes och graviditet. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området”. Du hittar riktlinjerna här.

© 2022, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.