Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Andra läkemedel och ny medicin för diabetes typ 2 

Läkemedel som påverkar matsmältningshormoner

När du äter skickar kroppen ut hormoner som kallas inkretiner. De signalerar till bukspottkörteln att höja insulinproduktionen och till levern att minska omvandlingen av fett och protein till socker. De återställer också motoriken i magen, vilket ger en tidigare mättadskänsla. 

Det finns flera sorters läkemedel som hjälper till att kontrollera blodsockret genom att påverka inkretinhormonerna. Här nedan beskriver vi så kallade GLP-1 analoger och DPP4-hämmare. 

GLP-1 analog sänker blodsockret på ett nytt sätt

Några av märkena som finns - Trulicity, Ozempic, Victoza, Rybelsus

De här medicinerna finns som en veckospruta, daglig spruta eller i tablettform (Rybelsus*). Kortfattat hjälper medicinen till att minska stegring av ditt blodsocker efter mat på olika sätt.

*Rybelius ska alltid tas på tom mage (minst 6 timmar) och 30 minuter innan andra läkemedel/måltid. 

Vad menas med analog?

GLP-1-Analog betyder att medicinen har liknande struktur som hormonet, GLP-1, som får bukspottkörteln att tillverka mer insulin och levern att släppa ut mindre socker. Sammantaget brukar det visa sig som ett lägre blodsocker i fasta. Hormonet gör magsäckstömningen långsammare, vilket gör att  du känner dig mätt längre och minskar stegringen av blodsockret efter måltider. Slutligen ger de här läkemedlen minskad aptit och har visat sig underlätta för den som vill gå ned i vikt. 

Så här fungerar GLP-1 analog:

 • Frisätter mer insulin vid behov - orsakar inte hypoglykemi 
 • Levern släpper ut mindre socker- du får ett lägre blodsocker 
 • Bromsar magsäckstömningen 
 • Du blir mindre hungrig, får mindre sug efter småätande 
 • Ger viktnedgång

DPP4-hämmare - höjer insulinet bara när det behövs

Några av märkena som finns - Januvia, Trajenta. Janumet är en kombination av Januvia och Metformin

Vad är DPP4-hämmare?

DPP4-hämmare ökar mängden av kroppseget GLP-1 genom att förhindra att hormonet bryts ner. I vetenskapliga studier har DPP4-hämmarna visat sig ha lägre effekt än GLP1-analogerna, men de brukar också ge mindre magbiverkningar. 

Så här fungerar DPP4-hämmare:

 • Bukspottskörteln tillverkar mer insulin
 • Levern får signal om att minska produktion av glukos
 • Orsakar inte hypoglykemi

SGLT-2 hämmare - du kissar ut sockret istället

Några av märkena som finns - Forxiga, Jardiance, Invokana

I njuren finns en liten molekyl som ser till att vi inte förlorar värdefullt socker via urinen, och molekylen kallas SGLT2. SGLT2 har begränsad kapacitet, och om du någon gång haft riktigt högt blodsocker har du säkert märkt att du behöver kissa mer än vanligt. Det beror på att sockret som du kissar ut drar med sig vatten ur kroppen.

Enkelt beskrivet gör den här medicinen att du kissar ut socker när blodsockret är förhöjt och desto mer blodsockret stiger, desto mer kissar du. Du behöver dock inte vara rädd för hypoglykemi, för lågt blodsocker, eftersom läkemedlen inte orsakar ökad utsöndring av blodsocker när nivån i blodet är normal. Om du har kombinationsbehandling med insulin eller SU-preparat (se beskrivning längre ned) kan du däremot få hypoglykemi av kombinationen av dessa läkemedel.

SGLT-2-hämmare har visat sig vara väldigt effektiva för att kontrollera höga blodsocker efter måltid, men de har dessutom visat sig ha en skyddande effekt på hjärta och njurar.

Kom ihåg vattnet och dra ner på sockret

När du tar den här sortens diabetesmedicin är det viktigt att du  fortsätter att dricka normala mängder vatten/vätska varje dag, annars finns det risk att bli uttorkad. Socker drar nämligen åt sig vätska vilket gör att du kan få kissa oftare. Det är därför också viktigt att du jobbar med din livsstil och förbättrar ditt blodsocker. För om du kissar ut mycket socker med urinen kan risken för svamp i underlivet öka (socker är svampmikrobernas favoritmat).

Obs! Om du av någon anledning blir uttorkad, dehydrerad, ska du göra uppehåll med denna medicinering. 

Så här fungerar SGLT-2 hämmare:

 • Förhindrar att glukos (socker) återupptas i njurarna- sockret kissas ut istället
 • Orsakar inte hypoglykemi
 • Har en skyddande effekt på hjärta och njurskyddande effekt hos personer med hjärtsvikt samt kronisk njursjukdom 

SU-preparat- ökar din insulinproduktion

Finns i läkemedlet Glimeperid

SU-preparat (sulfonureider) ökar insulinhalten i blodet genom att ge signal till bukspottkörteln att frisätta mer insulin. Det finns risk för för lågt blodsocker, alltså hypoglykemi, och därför är det viktigt att du testar ditt blodsocker regelbundet. Likaså att du  har något sött med dig, kanske promenaden blev längre än du hade planerat eller kanske du redan har tagit tabletten och så blir middagen försenad? 

Användning av SU-preparat som diabetesbehandling minskar stadigt på grund av risken för låga blodsockervärden samtidigt som det inte visat sig ge ökad överlevnad. Tidigare fanns ett flertal olika SU-mediciner tillgängliga, idag finns endast Glimeperid kvar. Effekten kan avta med tiden om man haft diabetes typ 2 under många år, bukspottskörteln kan helt enkelt bli uttröttad med tiden.

Så här fungerar SU-preparat

 • Bukspottskörteln tillverkar mer insulin
 • Kan orsaka hypoglykemi – lågt blodsocker

___________________________________

Text: Maria J Björklund, diabetessjuksköterska, skribent 

Texten granskad av: 

Karin Hofling, diabetesspecialistsjuksköterska Chronos Care

Björn Hansell, medicinskt ansvarig läkare Chronos Care

Emelie Lundgren, leg. apotekare, Specialistapotekare Apoteket 

Staffan Sundquist leg. apotekare, Farm. Dr, Specialistapotekare Apoteket

Källor: Diabetes typ 2, insulinbehandling - Internetmedicin | Diabetes typ 2 i primärvård - utredning och uppföljning - Internetmedicin | Diabetes typ 2, peroral och annan behandling - Internetmedicin

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning