Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Metformin

Metformin har fyllt 60 år!

Metformin är förstahandspreparat eftersom det har använts länge och visat sig vara en effektiv behandling vid diabetes typ 2. Det finns gott om forskning och erfarenhet som visat att Metformin sänker blodsockret genom ökad insulinkänslighet i lever och muskler. Metformin har även en skyddande effekt på hjärta och kärl, framför allt hos överviktiga. 

Vikten av att “bädda in tabletten” med mat

“Jag började med Metformin och så kraschade magen”. Känner du igen dig? Det har visat sig att Metformin är bäst att ta direkt efter maten, istället för att ta tabletten före maten. En så liten förändring kan göra stor skillnad. Jämför med kaffe och magkatarr. Kaffe på tom mage kan ge sveda, men lite kaffe efter maten brukar gå bättre eftersom magslemhinnan då är skyddad av mat. 

Metformin ska alltså aldrig tas på fastande mage. Ta alltid tabletten direkt efter mat eller mitt i måltiden. En annan viktig aspekt att vara medveten om är att du skall göra uppehåll med Metformin om du blir uttorkad. Det kan till exempel gälla om du får magsjuka eller influensa, om det är värmebölja, eller om du inte får i dig mat och dryck av andra skäl. Det beror på att Metformin kan ansamlas i blodet och ge ökad risk för ett farligt tillstånd som kallas laktoacidos. Av samma anledning kan dosen av Metformin behöva minskas om du har njursvikt. 

Så snart du kan äta och dricka igen kan du återuppta Metforminbehandlingen.

Värdet av mjukstart

Det kan vara en fördel att smyga upp dosen istället för att börja med ordinerad maxdos Metformin direkt. Vi brukar rekommendera att börja med en tablett efter frukost under en vecka (är du ingen frukostmänniska kan du välja att ta tabletten efter lunch istället). Om det känns bra i magen kan du göra en dosökning efter en vecka. Har du en känslig mage kan det vara värt att vänta 2-3 veckor innan du gör en dosökning. Det är alltså bättre att smyga upp doseringen än att ha för bråttom. För den som inte har en känslig mage kan det gå bra att höja dosen snabbare. Prata med din läkare/diabetessköterska/apotekare för råd hur du kan testa dig fram till din ordinerade maxdos Metformin.

Metformin gör nytta på flera sätt

Metformin är ett intressant läkemedel eftersom det är inte är helt klarlagt hur det kommer sig att det har så många positiva hälsoeffekter. Att blodsockret sjunker beror främst på att Metformin minskar leverns utsöndring av glukos i blodet. Likaså blir kroppsvävnaderna mer insulinkänsliga, vilket innebär att mer glukos tas upp från blodet. Till sist fördröjs även upptaget av glukos i tarmen. Två andra fördelar med denna diabetesmedicin är att det är minimal risk för hypoglykemi, alltså för lågt blodsocker, samt att risken för viktuppgång är låg jämfört med insulin. 

6 snabba om Metformin:

  • Minskar leverns egen produktion av glukos
  • Ökar glukosupptaget i dina muskelceller
  • Förbättrar insulinkänsligheten
  • Frisätter inte insulin - orsakar inte blodsockerfall
  • Orsakar inte viktuppgång
  • Har en skyddande effekt på hjärta och kärl

Läs mer på fass.

Metformin och alkohol

Följ det generella rådet att vara måttlig med alkohol. Alkohol kan i sig själv ha en irriterande effekt på magen. 

Vårt råd - ge Metformin en ny chans!

Sammanfattningsvis är det värt att ge Metformin en ny chans ifall du har gett upp. Vill du ha stöd kan du anmäla dig via din diabetessköterska till programmet Metformin - Omstart och mjukstart. Det finns förstås tillfällen där Metformin inte fungerar trots att man provat allt, i det fallet får man testa andra sorters diabetesmediciner.

___________________________________

Text: Maria J Björklund, diabetessjuksköterska, skribent 

Texten granskad av: 

Karin Hofling, diabetesspecialistsjuksköterska Chronos Care

Björn Hansell, medicinskt ansvarig läkare Chronos Care

Emelie Lundgren, leg. apotekare, Specialistapotekare Apoteket 

Staffan Sundquist leg. apotekare, Farm. Dr, Specialistapotekare Apoteket

Källor: Diabetes typ 2, insulinbehandling - Internetmedicin | Diabetes typ 2 i primärvård - utredning och uppföljning - Internetmedicin | Diabetes typ 2, peroral och annan behandling - Internetmedicin

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning