Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Diabetesordlista

Visst är det lätt att känna sig förvirrad av alla uttryck och förkortningar kopplat till diabetes? Vi har gjort en ordlista för att du snabbt ska få en överblick om vad det handlar om. Skriv gärna till oss ifall du har ett ord eller begrepp som du vill ha förklaring på, vi fyller på ordlistan eftersom. Maila till [email protected]

Ordlista

Ett gammalt begrepp som inte används längre. Står för mängden glukos i hela blodmängden. Från och med 2004 är samtliga egenmätare (blodsockermätare) kalibrerade för P-glukos, alltså plasma-glukos.

Ett annat ord för blodsocker. Läs mer under blodsocker.

Ett namn för mängden socker (glukos) i ditt blod. Glukos i blodet anges i mmol/l. Ett blodsockervärde rör sig naturligt mellan ungefär 4-8 mmol/l under dagen för en person utan diabetes.

Ett blodsockervärde som mäts i fasta. Värdet mäts oftast på morgonen efter en natts fasta (utan någon mat och dryck). Ett fasteblodsocker över 6,0 anses högt och bör utredas. 

En förkortning av fasteglukos som används på laboratorier och inom sjukvården. Läs mer under fasteglukos.

Ett annat namn för fruktos är fruktsocker. Det finns naturligt i frukter och bär som är  bra för kroppen när vi intar det i sin naturliga form i hela frukter och bär.

Läs mer… 

Trots att ren fruktos ger ett förhållandevist lågt blodsockersvar och ingen inverkan på insulin så innehåller livsmedel med fruktos även glukos vilket gör att både blodsockernivån och insulin påverkas.

Är den sockerart som transporteras i blodet och används som energi av kroppen. Kallas även dextros eller druvsocker. 

Om du får hypoglykemi (för lågt blodsocker) är druvsocker det som ger snabbast höjning av ditt blodsocker.

Musklernas och leverns energireserv. Den fylls på när det finns ett överskott av glukos i kroppen. Reserven används mellan måltider, när du rör på dig eller om blodsockret blir lågt. Lagret är extra viktigt för hjärnan vars huvudsakliga bränsle är glukos.

Är ett mått på hur snabbt kolhydrater tas upp i blodet från olika livsmedel. Kan även kallas GI-värde. Snabba kolhydrater höjer ditt blodsocker mer än långsamma kolhydrater. Läs mer om Snabba och Långsamma kolhydrater.

Summerar hur hela din måltid belastar ditt blodsocker. Istället för att mäta enskilda råvarors påverkan på blodsockret (GI). GL kallas också Glykemisk belastning. Exempel på vad som ger lägre GL är

 • Dressing med citron/vinäger till maten
 • Bönor och grönsaker på tallriken
 • Äta enligt tallriksmodellen

Betyder högt blodsocker. Det är när ditt blodsocker ligger över ditt rekommenderade värde. Vad som är ditt normalvärde bestäms i samråd med ditt diabetesteam. Ditt målvärde justeras efter ålder, livssituation och diabetesmedicinering.  En person som inte har diabetes förväntas ligga ungefär mellan 4-6 i fasteblodsocker och <8 två timmar efter mat.

När blodsockret är för lågt. Symtom på lågt blodsocker brukar komma ungefär när blodsockret sjunker under 4 mmol/l. 

Några vanliga symtom på lågt blodsocker är att

 • du kan känna dig darrig
 • konstig i humöret
 • få dimmig syn
 • känna dig förvirrad
 • börja svettas
 • Pulsen och blodtrycket höjs

Ett livsviktigt hormon som reglerar ditt blodsocker. Produceras i din bukspottkörtel som sitter bakom magsäcken och aktiveras när blodsockret är högt och i samband med att du äter.

Mer ingående om insulin kan du läsa här på Diabetes typ 2: Vad händer i kroppen.

Det latinska namnet för bukspottkörtel. Där de livsviktiga hormonerna insulin och glukagon, som reglerar din blodsockernivå, bildas. Läs mer under bukspottkörteln.

Står för Plasma-glukos. Ett blodsockervärde som visar hur mycket glukos som finns i blodet. P står för plasma, då provet mäter sockret (glukosnivån) i blodplasman.

Läs mer…

Blodplasma är den del av blodet som återstår när alla celler har avlägsnats. Blodplasman ansvarar bland annat för transport av glukos i kroppen.

När du tar blodsockerprov på laboratorium beskrivs alltid vilken sorts mätning som är gjord. Här kommer några exempel på blodsockermätningar:

 • p-glukos
 • f-glukos
 • Hba1c

Visar medelvärdet för ditt blodsocker de senaste 2-3 månaderna. Blodprovet tas i fingret eller i armen. Detta prov tas alltid i samband med årskontroller. 

Läs mer…

Du kan inte påverka ditt långtidssocker några dagar innan provet eftersom det alltid visar ett medelvärde från senaste månaderna. Ditt värde i stunden mäts istället med p-glukos eller f-glukos.

Ditt blodsocker höjs automatiskt under morgontimmarna, vare sig du äter frukost eller inte. Kallas också gryningseffekten.

Läs mer…

Din kropp känner flera timmar innan du kliver upp att det är dags att börja ladda för aktivitet. Dina stresshormoner gör dig förberedd för dagen. Gryningsfenomen kan man se hos alla människor, men för den som inte har insulinresistens eller diabetes kan man bara se små höjningar, inom normalgränsen. 

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning