Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Diabetes psykiska symtom och välbefinnande

Ditt välbefinnande styrs såväl av din kroppsliga och psykiska hälsa. När något händer som kräver en förändring av oss är det lätt att gå i försvarsställning och känna motstånd. Det kan i sin tur leda till en känsla av hopplöshet och nedstämdhet.

Att utforska din acceptans och motivation kan vara det som kan vända trenden och höja ditt välbefinnande.

Prata med oss om hur du mår

Tveka inte att boka ett möte med oss diabetessköterskor för att prata om hur du mår och hur du känner dig. Det är minst lika viktigt som att prata om medicinering och livsstil. Ibland räcker det med att få prata av sig en stund. Ibland kan det behövas stöd på ett djupare plan. Vi guidar dig med van hand till rätt instans.

Acceptans

Mer inom Diabetes psykiska symtom och välbefinnande

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning