Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Rökning och Diabetes

Att bli rökfri och snusfri ger förvånansvärt många vinster i din kropp. Men även för klimatet.

Att diabetes och alla tusentals gifter som finns i cigarettrök är en riktigt dålig kombo vet de allra flesta. Risken att utveckla diabetes typ 2 ökar både av rökning och snusning. För den som redan har diabetes ökar risken att drabbas av diabeteskomplikationer.

Kroppen har en fantastisk reparationsförmåga

Redan inom en timme efter att du fimpat för gott startas goda cirklar. Ju längre tiden går som rökfri desto mer blir kroppen avlastad och kan återhämta sig. Det här händer:

  • Efter 20 minuter: Ditt blodtryck och din puls går ner till normal nivå och temperaturen i fötter normaliseras.
  • Efter 8 timmar: Koldioxidhalten i blodet återgår till normal nivå. Syrehalten i blodet blir normal.
  • Efter 24 timmar: Riskerna för hjärtinfarkt minskar.
  • Efter 48 timmar: Du känner mer lukt och smak än innan.
  • Efter 8 veckor: Cellerna har återfått sin förmåga att använda det insulin som cirkulerar i blodet, dvs insulinresistensen på grund av nikotin har försvunnit.

Så här funkar det - för dig med diabetes

Insulinresistens betyder att cellerna i kroppen har minskat sin känslighet för insulin vilket delvis kan uppstå på grund av nikotin i kroppen. Så snart du blir rök- och snusfri, börjar röra dig regelbundet och minskar ditt intag av socker och snabba kolhydrater så minskar resistensen. Insulinets funktion att ”låsa upp” i cellväggen börjar åter fungera. Sockret som finns i blodet blir insläppt igen och kan förbrukas som energi istället för att orsaka skada i kroppen.

Läs gärna mer om vinster för kroppen och klimatet på Sluta röka linjen.

Professionell hjälp ökar din chans att bli rökfri

Välkommen till Chronos som ett första steg i att bli både rök- och snus-fri. Meddela detta när du bokar tid så får du träffa diabetessköterska med den specialistkompetensen.

Här kan du också få hjälp:

Slutarökalinjen.se eller 020 – 84 00 00.

Miljöpåverkan

Vad som inte är lika känt är hur hårt världens tobaksproduktion på flera sätt belastar miljön och klimatet. Visste du hur skadlig tobaksproduktion är? Här är några exempel:

  • Skogsskövling - det går åt ett helt träd för att torka 300 cigaretter
  • Vattenbrist - det går åt 3,7 liter vatten för att tillverka en enda cigarett
  • Tobaksprodukter släpper ut 7000 gifter i naturen
  • Barnarbete är vanligt i tobaksproduktion
  • Nedskräpning - cigarettfilter är det vanligaste plastskräpet i världen

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning