Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Integritetspolicy

Dataskyddsinformation 

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Hos Chronos Care AB (”Chronos Care”) behandlas personuppgifter på ett sådant sätt att patienters och övriga registrerades integritet respekteras.

Personuppgifter utgör all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar i en applikation i mobilen eller i en dator utgöra behandling av personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer och cookies) är också personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sedan görs med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

För att Chronos Care ska kunna tillhandahålla sina tjänster behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Du är dock inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. Om du väljer att inte göra det, är det dock inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Personuppgiftsansvarig

Chronos Care AB, organisationsnummer 559244-5422, är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som Chronos Care samlar in och bestämmer ändamål för. Chronos Care äger och tillhandahåller Chronos Care applikationen (”Appen”), som utgör en teknisk plattform, och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du registrerar i Appen och för informationen som behandlas av och mellan dig och ditt dedikerade team angående din hälsa och vård på Chronos Care, antingen via Appen eller hos Chronos Care kliniken.

Kontaktuppgifter:

Har du frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter av Chronos Care eller i samband med din användning av Appen, är du alltid välkommen att kontakta oss per mail till [email protected] eller på vår hemsida: https://chronos.se/kundsupport. Vi gör vårt bästa för att besvara dina frågor så snart som möjligt.

Det kan rekommenderas att ni skapar en e-postadress, t.ex. [email protected], vilket syfte är endast för att de registrerade kan ta kontakt till Chronos Care gällande sina dataskyddsärenden.

Vårt dataskyddsombud

Vidar Duvnäs är Chronos Cares dataskyddsombud och arbetar med frågor som gäller Chronos Cares efterlevnad av dataskyddsbestämmelser. Du kan kontakta antingen [email protected] eller vårt dataskyddsombud direkt om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter gentemot Chronos Care, som exempelvis att begära ett registerutdrag.

E-post: [email protected]

Brev: Chronos Care AB, Att: Dataskyddsombudet, Sundbybergs Torg 1 c/o HelioWorks, 172 67 Sundbyberg.

Cookie-policy

På Chronos Care använder vi cookies för bland annat analystjänster så som Google Analytics, Facebook Pixel, Firebase, Amplitude, Segment och för marknadsföringsinsatser. Dessa kakor eller cookies ("kakor") är tekniker eller spårpixlar som används för att optimera din upplevelse hos oss på webbplatsen. Vi använder även cookies för att analysera hur våra besökare använder vår webbplats för att kunna anpassa och optimera vår marknadsföring.

Om du vill inte vill acceptera cookies i din webbläsare måste du ändra inställningarna för cookies. Du har även möjlighet att spärra cookies. Om du spärrar cookies kan vissa funktioner på hemsidan vara begränsade.

En kaka, eller ibland kallad cookie, är en textfil som laddas ned till din enhet när du besöker en webbplats. Kakor gör det möjligt en webbplats att identifiera din enhet och således samla in information om de sidor och funktioner som du använder. Den hjälper dig också att bibehålla val som du har gjort när du navigerat runt på vår webbsida, samt när du återanvänder vid ett annat tillfälle. Kakor är vanligt förekommande och används nästan på alla webbplatser - den är ofta ett krav för att webbplatser ska fungera korrekt. De tjänster vi använder oss av har olika typer av kakor:

  • Förstapartskakor
  • : Dessa placeras ut av webbplatsen du besöker vi det tillfället, antingen av Chronos Care eller några av våra tredjepartstjänster på vår egen begäran.
  • Tredjepartskakor
  • : Dessa kakor placeras ut av tjänster som är en annan part än den webbplats du besöker just nu. Om du besöker vår webbplats och en kaka har placerats ut av en annan part genom den webbplatsen betraktar vi den som en tredjepartskaka.
  • Sessionskakor
  • : Dessa kakor försvinner eller upphör så fort du slutar använda tjänsten.
  • Persistenta kakor
  • : Dessa kakor försvinner efter en viss tidsperiod eller när du har raderat dom själv.

Hur vi använder kakor

Nödvändiga kakor

En nödvändig kaka är en kaka som krävs för att du ska få tillgång till viktiga funktioner på webbplatsen eller i våra tjänster. Dessa kan vara viktiga för att vi ska ha möjlighet att fullfölja våra juridiska skyldigheter, t.ex. för att hantera ditt samtycke av vår hantering av kakor. Dessa kakor används även för att möjliggöra vissa funktioner i våra tjänster och webbplatser.

Icke-nödvändiga kakor

Förstapartskakor eller tredjepartskakor används för att visa relevan reklam genom tredjepartskanaler (sökmotorer eller sociala medier exempelvis). Dessa kakor samlar in information om din aktivitet på våra webbplatser för att optimera den reklam som visas för dig, men inte information om din hälsa för att leverera reklam till dig.

Vi analyserar beteenden på vår webbplats för att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt för dig som användare. För att möjliggöra detta använder vi förstapartskakor eller tredjepartskakor. Vi kan även få information i mailutskick, nyhetsbrev som öppnas eller någon form av kommunikation från oss som du har klickat in dig på i din webbläsare. Denna information används bland annat med våra mailtjänster i optimeringssyfte.

När du använder Chronos Cares webbplatser ombeds du samtycka till användning av kakor som inte identifieras som nödvändiga.

Du kan blockera eller neka kakor i din webbläsare - antingen samtliga eller vissa kakor. De webbläsarkakor du önskar ta bort gör du genom att gå in i din webbläsare och tar bort dessa. Notera att om du nekar kakor på våra webbplatser kan funktionalitet komma att begränsas och tjänsten inte brukas till fullo.

Så här behandlar Chronos Care personuppgifter

Behandlingen del 1.: Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som skapar ett användarkonto och blir registrerad i Appen, samt svarar på preliminära hälsofrågor i Appen?

Ändamål

Ändamålet med behandlingen är att ditt dedikerade vårdteam hos Chronos Care ska få veta vad söker du hjälp för och hur ditt nuvarande hälsotillstånd ser ut, i syfte att få en bra grund för vårdrelationen.

Behandling som utförs

Efter att du har skapat ett användarkonto i Appen, ställer vi ett antal frågor till dig i Appen angående din hälsa och vilken hjälp du önskar få från oss på Chronos Care.

Kategorier av personuppgifter

Namn och kontaktuppgifter: Ditt fullständiga namn, personnummer, email, telefonnummer och fullständig adress).

Allmän hälsoinformation och hälsoprofil: Vilken typ av hjälp du söker för (t.ex. mat, mental stöttning, medicinering, träning etc., vikt, längd, kostvanor, alkoholvanor, tobaksvanor, medicinering och andra medicinska åkommor, eller andra uppgifter som är av vikt för din behandling).

Rättslig grund:

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig. När du skapar ett användarkonto accepterar du Allmänna villkoren för Chronos Care App, vilket betyder att du ingår i ett avtal med Chronos Care.

Vi behandlar även personuppgifter som enligt EU dataskyddsförordning (2016/679/EU, GDPR) utgör uppgifter om hälsa, och därmed en särskild kategori av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av de här personuppgifterna är ditt samtycke som du uttryckligen har lämnat till oss i enlighet med GDPR (artikel 9.2.a) i samband med registreringen på Appen.

Att ge samtycke till detta är helt frivilligt och du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. Närmare instruktioner om dina rättigheter återfinns i slutet av dataskyddsinformationen under avsnittet ”Vilka rättigheter har dusomregistrerad i Appen och som användare av våra tjänster?”.

Uppgifterna är insamlade från:

Uppgifterna är insamlade primärt från dig i samband med att du öppnar ett användarkonto och därefter svarar på frågor angående dina önskemål och ditt hälsotillstånd, i syfte att vi ska kunna ge dig bästa möjliga vård hos Chronos Care.

I tillägg kan vi även samla in och behandla följande teknisk information vid användandet av Appen: Vilken typ av enhet (t.ex. mobiltelefon, iPad osv.) som används; vilken IP-adress som används och som samlas in när användaren loggar in i Appen; token-based authentication läggs in i databasen för att Chronos Care ska kunna säkerställa att patienten är verifierad genom BankID kopplat till E-Identitet; allmän information kopplat till användaren enhet.

För mer information, vänligen se vår Cookie Policy på hemsidan: www.chronos.se.

Lagringsperiod:

Vi behandlar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamålen som uppgifterna har samlats in för, det vill säga så länge det behövs för att kunna tillhandahålla våra tjänster och god vård till dig eller för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss.

Dina ovan nämnda användaruppgifter raderas eller anonymiseras senast tre (3) månader från det att du har avslutat ditt användarkonto hos oss, om det inte finns någon speciell rättslig grund för att spara personuppgifterna för en längre period hos oss, förutsatt att det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Personuppgifter angående din hälsa, exklusive patientjournalteckningar, raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter du har avslutat ditt användarkonto hos oss. Vi raderar eller anonymiserar även personuppgifterna om det är så att du har varit helt passiv i Appen i mer än trettiosex (36) månader.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej

Behandlingen del 2.: Vilka personuppgifter angående din sjukvårdshistorik behandlar vi om du ger samtycke till oss för att få tillgång till dina tidigare patientjournalteckningar?

Ändamål

Ändamålet med behandlingen är att tillhandahålla våra tjänster och ge så bra vård till dig som möjligt.

Behandling som utförs

Förutsatt att du har samtyckt till att Chronos Care får tillgång till relevanta delar av din tidigare journal via Nationell patientöversikt (NPÖ), kan ditt dedikerade vårdteam hos Chronos Care få tillgång till din patientjournal för att kunna ge god vård till dig. Denna information kan vara nyttig för oss, till exempel för att kunna besluta om lämplig medicinering eller ge annan rådgivning till dig.

Kategorier av personuppgifter

Tidigare relevanta patientjournalteckningar som innehåller personuppgifter om dig och din hälsa, till exempel diagnoser, medicinsk historik och möteshistorik om du tidigare har använt hälso- och sjukvårdstjänster i Sverige.

Rättslig grund:

Ditt särskilda samtycke som du uttryckligen har lämnat till oss via Appen i enlighet med GDPR (art. 9.2.a).

Uppgifterna är insamlade från:

Nationell Patientöversikt (NPÖ) och andra journalsystem.

Lagringsperiod:

Chronos Care lagrar inte information från NPÖ utan vi får endast tillgång (visningsrätt) till journalen. Vi kan dock använda de uppgifter vi får tillgång till gällande din sjukvårdhistorik för att tillhandahålla tjänster till dig så länge som behandlingsrelationen består mellan oss.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke gällande vår tillgång till din sjukvårdshistorik. Återkallelse av samtycke påverkar dock inte behandlingen före återkallelsen, och denna information kan redan ha använts för att till exempel föra patientjournal eller notera övriga anteckningar gällande dig och din vård hos Chronos Care.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej

Behandlingen del 3.: Vilka personuppgifter behandlar vi i vår kommunikation med dig och i samband med den vård du får hos oss?

Ändamål

Ändamålet för behandlingen är att upprätthålla patientrelationen mellan dig och Chronos Care och att kommunicera i detta avseende.

Behandling som utförs

Kommunikation via Appen, telefon- och videosamtal, mail, chat eller sms.

Vårdpersonalen gör anteckningar och för patientjournal i enlighet med gällande lagstiftning.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i form av korrespondens mellan dig och Chronos Care. Denna korrespondens kan även innehålla känsliga personuppgifter, såsom information om din hälsa och vård hos oss.

Exempel på sådan korrespondens är att du kan ställa frågor till oss via våra elektroniska kanaler eller genom inspelade video-samtal med dig, om du har valt att ha ett video-möte med oss istället för ett fysiskt besök hos Chronos Care kliniken.

Kommunikationen med våra användare innefattar även bland annat att besvara förfrågningar och synpunkter, samt andra supportärenden genom vår supporttjänst, som sker antingen via telefon eller genom våra digitala kanaler.

Rättslig grund:

Ditt särskilda samtycke som du uttryckligen har lämnat till oss via Appen i enlighet med GDPR (artikel 9.2.a) för behandlingen av din hälsodata i Appen och andra elektroniska kommunikationskanaler.

Att ge samtycke är helt frivilligt och du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. Närmare instruktioner om dina rättigheter återfinns i slutet av dataskyddsinformationen under avsnittet ”Vilka rättigheter har du som registrerad i Appen och som användare av våra tjänster?”.

Behandlingen är delvis också nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster till dig och för att fullgöra avtalet mellan oss (GDPR artikel 6.1.b).

Vi behandlar din hälso- och patientdata för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, domar eller myndighetsbeslut, till exempel avseende krav från Inspektionen för Vård och Omsorg eller Socialstyrelsen. Enligt Patientdatalagen, har vi en skyldighet att föra patientjournal.

Uppgifterna är insamlade från:

Uppgifterna samlas primärt in från dig, men även vårdpersonalen hos Chronos Care kan skriva anteckningar under möten som senare kan användas för ändamålet att tillhandahålla vård till dig.

Lagringsperiod:

Generellt lagras inte kommunikation mellan oss och dig via någon kommunikationskanal, men vårdpersonal kan göra sina egna anteckningar under möten som lagras, beroende på informationens natur och syfte. Vårdmöten som sker genom meddelandefunktionalitet lagras å andra sidan.

All relevant information om dig, din vård och patientförhållandet lagras enligt tillämplig lagstiftning och endast så länge det är nödvändigt för kund- och patientrelationens syfte eller rättsliga ändamål. Patientjournalen lagras i enlighet Patientdatalagen (2008:355, 3 kap. 17 §); dvs. minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej

Behandlingen del 4: Vilka personuppgifter behandlar vi om dig när du har samtyckt till att använda sensorn?

Ändamål

Ändamålet med behandlingen är att Chronos Care ska få information om ditt blodsocker för att kunna analysera informationen och ge vård till dig baserat på denna information.

Behandling som utförs

Förutsatt att du har samtyckt till personuppgiftsbehandlingen, får Chronos Care data från LibreView-applikation (”LibreView”) om mätningen av nivåer på ditt blodsocker.

Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in via sensorn gällande ditt glukosvärde (blodsockernivå) och analyser som genomförts av Chronos Care gällande informationen.

Rättslig grund:

Ditt särskilda samtycke som du uttryckligen har lämnat till oss via Appen i enlighet med GDPR (artikel 9.2.a) när det gäller behandlingen av din hälsodata i Appen. Att ge samtycke är helt frivilligt och du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. Närmare instruktioner om dina rättigheter återfinns i slutet av dataskyddsinformationen under avsnittet ”Vilka rättigheter har du som registrerad i Appen och som användare av våra tjänster?”.

Uppgifterna är insamlade från:

LibreView som samlar in data via sensorn som du har valt att använda. LibreView är en applikation vilken ägs och tillhandahålls av Abbott Scandinavia AB, som också är personuppgiftsansvarig.

Lagringsperiod:

Chronos Care lagrar information och analysdata som vi samlat in genom LibreView så länge det är nödvändigt för patientrelationens syfte och i enlighet med tillämplig lagstiftning och GDPR. Därefter raderas eller anonymiseras personuppgifterna.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej

Behandlingen del 5: Vilka personuppgifter behandlar vi om dig avseende marknadsföring av tjänster och produkter samt analys och utveckling av Chronos Care?

Ändamål

Utföra marknadsföring och förbättra Chronos Cares tjänster, samt användarupplevelse och funktionalitet i Appen.

Behandling som utförs

Chronos Care behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring till dig via mejl och sms eller andra liknande elektroniska kommunikationskanaler. Dessutom behandlar Chronos Care data om din användning av tjänsterna i Appen i syfte att förstå hur tjänsterna används och för att förbättra användarupplevelsen och funktionaliteten i Appen.

Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter innehåller användardata och teknisk information; vänligen se kategorier och typer av tekniska uppgifter ovan i ”Behandlingen del 1.”. Vi använder generellt sett inte patientdata för denna del av behandlingen.

Rättslig grund:

Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring, analys och utveckling sker med stöd av Chronos Cares berättigade intresse (artikel 6.1 f GDPR). Närmare instruktioner gällande dina rättigheter återfinns i slutet av Dataskyddsinformationen under avsnittet ”Vilka rättigheter har du som registrerad i Appen och som användare av våra tjänster?”.

Uppgifterna är insamlade från:

Dig och genom analys av din användning av Appen.

Lagringsperiod:

Chronos Care lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de ändamålen uppgifterna behandlas för. Därefter raderas eller anonymiseras personuppgifterna högst trettiosex (36) månader efter vid inaktivitet.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej

Mottagare av uppgifter

Anställda på Chronos Care

Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos eller för Chronos Care, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Personuppgiftsbiträden

Vi använder även externa leverantörer som bland annat tillhandahåller följande tjänster: IT-tjänster som omfattas om, t.ex. hosting-, drifts-, analys- och supporttjänster och vi använder externa leverantör som tillhandahåller BankID för att autentisera och verifiera användaren i Appen, samt externa tjänster för kommunikation (SMS, e-mail, telefon) för att marknadsföra till och kommunicera med användaren; samt externa tjänster för betal- och fakturalösningar, och tjänster för olika typer av provtagningar.

De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner om behandling och säkerhet som Chronos Care har lämnat för behandlingen i ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget/organisationen är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: Andra vårdgivare som är anslutna till Nationell Patientöversikt (NPÖ); Statliga myndigheter (polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott; Företag som erbjuder betallösningar (banker).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Överföring till tredjeland

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vi använder oss dock av Amazon Web Services (AWS), vilket innebär att dina personuppgifter kan komma att överföras till utanför EU/EES, då främst i USA där lagstiftningen inte ger samma skydd för dina personuppgifter som inom EU/EES. Dessutom använder vi bland annat Twilio för kommunikationslösningar, Google Analytics, Amplitude och Segment för analystjänster, samt Sentry för analys av tekniska fel, som är amerikanska företag och kan på viss nivå behandla personuppgifter utanför EU/EES.

Vi har därför tecknat EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCCs) med ovan nämnda externa leverantörerna och du kan kontakta oss om du har frågor kring andra tillämpliga skyddsåtgärder.

Vilka rättigheter har du som registrerad i Appen och som användare av våra tjänster?

Som registrerad har du i enlighet med gällande lagstiftning vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst upp i denna dataskyddsinformation.

Rätt till information

När Chronos Care samlar in dina personuppgifter har du rätt att få information om hur Chronos Care behandlar dina personuppgifter. Chronos Care informerar dig genom denna dataskyddsinformation om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Mer information om din rätt till information finns tillgänglig på IMY:s sida Rätt till information om hur dina personuppgifter hanteras.

Rätt till tillgång

Du kan begära att få ett besked om huruvida Chronos Care behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa - ett så kallat registerutdrag - tillsammans med viss närmare information.

Mer information om din rätt till tillgång på information finns tillgänglig på IMY:s sida Rätt till tillgång.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men om du – trots våra ansträngningar att ha uppdaterade register – anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att uppgiften rättas.

Mer information om din rätt till rättelse finns tillgänglig på IMY:s sida Rätt att få dina felaktiga uppgifter rättade.

Rätt att göra invändningar

När Chronos Care behandlar personuppgifter inom ramen för sitt berättigade intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Mer information om din rätt att göra invändningar finns tillgänglig på IMY:s sida Rätt att göra invändningar.

Rätt att återkalla samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila till [email protected].

Mer information om vad ett samtycke innebär finns tillgänlig på IMY:s sida Samtycke.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa Chronos Care från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra Chronos Care från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Mer information om denna rättighet finns att finna på IMY:s sida: Rätt till begränsning.

Rätt till radering

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att Chronos Care ska kunna fullgöra sitt uppdrag, uppfylla en rättslig förpliktelse eller när Chronos Care behöver fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk har Chronos Care ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Mer information om denna rättighet, samt ett exempel på hur en begäran kan utformas, finns att finna på IMY:s sida Rätt till radering.

Rätt att flytta dina personuppgifter

Om Chronos Care behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Mer information om denna rättighet finns att finna på IMY:s sida Rätt att flytta dina personuppgifter.

Synpunkter på vår behandling?

Om du har synpunkter på Chronos Care behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på [email protected]. Kontaktuppgifter hittar du längst upp i denna dataskyddsinformation.

Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Information om hur det går till hittar du på IMY:s sida: Lämna ett klagomål.

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. Kontaktuppgifter till Chronos Care hittar du längst upp i denna dataskyddsinformation.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

På Chronos Care har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information mot obehöriga behandlingsåtgärder. Endast de av våra anställda för vilkas arbetsuppgifter det är nödvändigt att behandla sådana uppgifter, har tillgång till databaser som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till systemet. Informationen insamlas i databaser som skyddas genom brandväggar lösenord och övriga lämpliga tekniska åtgärder.

Om det inträffar en säkerhetsincident som påverkar dig och dina personuppgifter på ett betydande sätt, kommer vi att kontakta och informera dig om vad som har hänt och vilka åtgärder vi har vidtagit för att minimera riskerna.

Ändringar

Emellanåt behöver vi uppdatera eller ändra denna Dataskyddsinformation. Vi kommer att informera dig på ett lämpligt sätt om ändringarna är väsentliga. Vi rekommenderar att du då och då läser den senaste versionen av Dataskyddsinformationen på vår hemsida (www.chronos.se).

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning