Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Blodsocker

Blodsocker är det mått som de flesta kopplar ihop med diabetes, men det kan skapa förvirring. Vad innebär egentligen ett normalt blodsocker, lågt blodsocker, högt blodsocker, HbA1c och vad är viktigt att känna till?

Socker i blodet

Blodsocker är en term för mängden glukos (socker) som transporteras i kroppens alla blodkärl. Glukos används som energi i kroppens celler som ser till att cellerna kan utföra sin specifika uppgift.

Kolhydrater innehåller glukos. Med hjälp av matspjälkningen bryts kolhydrater ner i mindre delar. Glukos tas upp i tunntarmen och hamnar i blodet, och så höjs blodsockret. Det är inte bara kolhydrater som kan användas som energi i kroppen. Andra näringsämnen, exempelvis proteiner, kan omvandlas till glukos i kroppen. 

Din kropp strävar efter att hålla blodsockret i en jämn nivå för att täcka cellernas behov av bränsle. För dig som har diabetes har kroppens förmåga att kontrollera blodsockret försämrats och du kan få både höga och låga blodsockervärden. 

Normalt blodsocker

En person som inte har diabetes förväntas ha ett blodsocker som normalt ligger ungefär mellan 4-6 mmol/l i fasteblodsocker (innan du äter) och är under 8 mmol/l två timmar efter måltid. En äldre person ligger naturligt något högre i blodsocker. Om du mäter ditt blodsockervärde på morgonen fastande, utan någon mat och dryck sen kvällen innan, bör ditt blodsockervärde ligga under 6,0 mmol/l. Ett värde högre än så bör utredas. 

Blodsockervärdet som mäts med ett stick i finger visar ditt värde just i stunden. Sen kontrolleras blodsockret också över tid med blodprovet HbA1c, även känt som långtidsblodsocker. HbA1c speglar ditt medelblodsocker två till tre månader bakåt i tiden. 

Normalvärdet för HbA1c (långtidssocker) hos en person utan diabetes är:

  • under 50 år: 27-42 mmol/mol
  • över 50 år: 31-46 mmol/mol

Normalt blodsocker gravid

För den som är gravid ska fasteblodsockret ligga under 5,0 mmol/l för att skydda både barnet och den gravida. Om fastevärdet är över 5,0 mmol/l rekommenderas en så kallad glukosbelastning på laboratorium eller vårdcentral.

Lågt blodsocker eller hypoglykemi

Lågt blodsocker, insulinkänning eller hypoglykemi som det också kallas, brukar komma när blodsockret sjunker under 4 mmol/l. Personer utan diabetes har lägre värden ibland, men du som har diabetes och behandlas med insulin eller insulinfrisättande tabletter måste alltid vara vaksam när blodsockret sjunker ned mot 4 mmol/l. 

Typiska symtom - lågt blodsocker

Några vanliga symtom på lågt blodsocker är att du kan bli blek, känna dig darrig, illamående, irriterad, arg, få dimmig syn, känna dig förvirrad, börja svettas, få hjärtklappning och ångest. Symtomen kan komma när det har gått för många timmar mellan måltiderna eller när du har tränat. Oftast uppkommer dessa tecken relativt snabbt vid lågt blodsocker eftersom att ditt blodtryck faller.

En viktig varningssignal vid lågt blodsocker

Varje tecken eller symtom ska ses som en varningssignal och då ska du direkt testa ditt blodsocker. Du som har sensor ser en pil som visar att blodsockret är på väg ned, men eftersom sensorn har en viss fördröjning måste du sticka dig i fingret för att veta ditt exakta värde i stunden. Det här är särskilt viktigt för dig som har insulin eller insulinfrisättande tabletter, andra sorters diabetesmediciner ger inte samma risk för lågt blodsocker. 

Om blodsockret sjunker under 1,5 mmol/l blir man okontaktbar, och om inte socker tillförs blir man medvetslös. Det här är alltså ett farligt tillstånd som du måste undvika. Om det pågår under flera timmar kan det leda till hjärnskador. Äldre samt personer med hjärtsvikt har högre känslighet för hypoglykemi. Personer som behandlas med så kallade betablockerare kan ha svårare att känna av symtom på lågt blodsocker, det hänger ihop med att de inte får ökad hjärtklappning.

Varningssignalerna kan bli svagare med åren

Det är viktigt att känna till att tidiga symtom på hypoglykemi kan förändras och bli mer otydliga för den som har haft insulinbehandlad diabetes under många år. Eftersom varningssignalerna kan avmattas och bli svagare med åren är det alltså extra viktigt att hålla koll på sitt blodsocker genom regelbundna egentester. Detta gäller även någon som är äldre och levt med sin diabetes under lång tid. 

Vad ska jag göra vid hypoglykemi, “känning”?

Vid lågt blodsocker är druvsocker det som ger snabbast höjning av ditt blodsocker. Därför är det bra att ha ett druvsocker paket nära till hands för dig som drabbas av lågt blodsocker. Godis som innehåller vanligt socker höjer också blodsockret. Om det inte har hunnit bli alltför lågt kan du även dricka lite saft, juice, eller äta en banan. 

Obs! Tänk på att sockerfritt godis, läsk, saft med sötningsmedel inte fungerar i detta fall, eftersom det inte ger en blodsockerhöjning. 

Vem drabbas av lågt blodsocker eller hypoglykemi

För lågt blodsocker drabbar främst personer med diabetes typ 1 eller personer med diabetes typ 2 som har insulinbehandling. Även du som har en tablettbehandling som sätter fart på kroppens egen insulinfrisättning (SU-preparat, som t ex Glimeperid) kan råka ut för hypoglykemi. Om du har Metformin, andra diabetesmediciner eller endast kostbehandling, är det mycket sällsynt att drabbas av ett lågt blodsocker. 

Falska känningar

Falska känningar, alltså symtom på lågt blodsocker utan att du har lågt blodsocker, kan komma när blodsockervärdet sjunker väldigt snabbt från ett högt värde. Till exempel kan ett snabbt sjunkande värde från 15 mmol/l ner till 7-8 mmol/l ge symtom av lågt blodsocker utan att det egentligen är för lågt. Därför måste du alltid kontrollera ditt blodsocker för att se hur det faktiskt ligger. 

Ge kroppen en chans att hinna med

Falska känningar uppstår för att kroppen helt enkelt inte hinner med att ställa om sig vid snabba förändringar.Det är inte farligt men obehagligt. Det är viktigt att du inte börjar äta sött för att kompensera, istället gäller det att balansera kost och behandling och inte ha för bråttom att ta ner höga blodsockervärden. 

Falska känningar är ett vanligt problem för många med diabetes och leder ofta till "överätning" pga. oro. Det kan resultera i att det känns som att du mår som bäst trots att du ligger runt 10 mmol/l i blodsocker och inte inom ditt målområde. 

Högt blodsocker eller hyperglykemi

Högt blodsocker, hyperglykemi, innebär att ditt blodsocker ligger över ditt rekommenderade värde. En person som inte har diabetes förväntas ligga ungefär mellan 4-8 mmol/l i blodsocker under dagen, men vad som är ditt normalvärde bestäms i samråd med ditt diabetesteam eller läkare. Ditt målvärde justeras efter ålder, livssituation och diabetesmedicinering. 

Högt blodsocker symtom - smyger sig på i det tysta

Lurigt nog är det inte alla med diabetes typ 2 som känner av sina höga blodsockervärden. Istället upptäcks höga glukosvärden först hos läkaren som de sökt hjälp för något annat. Det vanliga är alltså att man går med höga blodsockervärden under många år utan några tecken på insulinresistens och diabetes.

Symtom som kan uppstå med tiden:

  • Trötthet och kraftlöshet
  • Du blir mer törstig än vanligt
  • Du kissar oftare än vanligt
  • Försämrad syn, du ser suddigt eller dimmigt
  • Du kan känna konstig känsla under dina fötter, som att gå på “luftkuddar”
  • Du kan få klåda i underlivet
  • Du kan få ont i magen

Ketoacidos - ett allvarligt tillstånd

Ketoacidos, syraförgiftning, kan inträffa om hormonet insulin saknas i kroppen. Vid insulinbrist uppstår obalans eftersom insulin fungerar som en nyckel. En av insulinets uppgifter är nämligen att “låsa upp” i cellväggarna och släppa in sockret som ska användas som energi. Eftersom nyckeln insulin saknas blir sockret kvar i blodet och blodsockret stiger. När cellerna inte kan få sin energi från blodsockret börjar kroppsfett förbrännas istället. Syror som bildas vid förbränningen kallas ketoner och är det som kan leda till ketoacidos.

Ketoacidos är vanligast vid diabetes typ 1, men kan förekomma vid diabetes typ 2 efter en successiv förlust av insulinproducerande betaceller. 

De första symtomen på ketoacidos är samma som när blodsockervärdet är högt. Om inte insulin tillsätts förvärras dessa symtom och kan bli ett livshotande tillstånd som kräver akut sjukhusvård. 

Om du har feber, kräkningar eller buksmärta finns ökad risk för ketoacidos och det är extra viktigt att vara uppmärksam på blodsockret. 

Om du tar för lite eller inget insulin när du är magsjuk med kräkningar och diarré kan det orsaka ketoacidos. Du ska alltid ta insulin, även när du inte äter men dosen kan behöva justeras vid sjukdom. 

Vid minsta osäkerhet, konsultera din diabetessjuksköterska eller ring sjukvårdsrådgivningen på 1177.

Höga halter ketoner kan hittas vid prov i urin och i blodet. Säkrast svar fås vid provtagning på sjukhuslaboratorium.

Högt blodsocker på morgonen?

Att många med diabetes upplever höga blodsocker före frukost kan hänga ihop med det så kallade gryningsfenomenet. Det är dina stresshormoner som gör dig förberedd för dagen och därmed höjer ditt blodsocker. Gryningsfenomen kan man se hos alla människor, men för den som inte har insulinresistens eller diabetes kan man bara se små höjningar, inom normalgränsen. En annan orsak till höga värden före frukost, är såklart också vad du åt kvällen innan. Läs mer om hur du kan anpassa din mat för att få så bra start på dagen som möjligt. 

Andra orsaker till ett ovanligt högt blodsocker på morgonen kan vara stress, en dålig natts sömn eller om du har en infektion eller sjukdom i kroppen.

___________________________________

Text: Maria J Björklund, diabetessjuksköterska, skribent 

Texten granskad av: Karin Hofling, diabetesspecialistsjuksköterska Chronos Care

Hba1c - långtidssocker

Mer inom Blodsocker

© 2024, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning