Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

HbA1c – långtidssocker

Till skillnad från egentest (stick i fingret) som visar ditt blodsockervärde i stunden så återspeglar blodprovet HbA1c ditt medelblodsocker två till tre månader bakåt i tiden, därför kallas det även för “långtidssocker”. Det som egentligen mäts är hur mycket socker (glukos) som har fastnat på dina röda blodkroppar.

Hemoglobin

HbA1c är en förkortning av Hemoglobin A1C. Hemoglobin (Hb) finns i de röda blodkropparna och ger blodet dess röda färg. Hemoglobinets uppgift är att transportera det syre vi andas in. Syret ska nå ända fram till kroppens alla organ och på tillbakavägen tar hemoglobinet med sig koldioxid till lungorna som därefter lämnar kroppen via vår utandningsluft. De röda blodkropparna har en livslängd på ca 120 dagar, därefter blir de utbytta av nybildade röda blodkroppar.

När hemoglobinet träffas av sockermolekyler i blodet så fastnar sockret på hemoglobinet och omvandlas till det man på fackspråk kallar glykoliserat hemoglobin (A1c). När ditt blodsocker är högt fastnar mer glukos än vid ett lågt blodsocker. Högt blodsocker under lång tid ökar risken för diabeteskomplikationer. Tyvärr sker glykolisering i det tysta, oftast märker man inget förrän HbA1c värdet har blivit långt över normalvärdet.

Ett högt eller ett lågt HbA1c, långtidssocker, speglar alltså inte hur ditt blodsocker legat de senaste dagarna. HbA1c visar hur ditt blodsocker har legat de senaste två till tre månaderna. 

I vissa fall är Hba1c ej tillförlitligt

Ett lågt Hb (det som brukar kallas blodbrist) kan ge falskt lågt HbA1c eftersom glukos i det fallet binder på färre antal blodkroppar. Vissa blodsjukdomar gör också att att HbA1c inte fungerar som mätvärde.

Långtidssocker tabell

HbA1c är alltså ett medelvärde som inte säger något om hur ditt blodsocker har varierat under till exempel dagen eller senaste veckan. Värdet speglar däremot ditt medelblodsocker de senaste månaderna. Se tabellen för att översätta ditt HbA1c till ett medelblodsocker.

Omvandla dina värden i en kalkylator

VIll du veta vad ditt HbA1c motsvarar i ett blodsockervärde? Eller vice versa, vad ditt blodsockervärde motsvarar i HbA1c? Mät ditt blodsocker med stick i fingret. Gå in på Storbritanniens diabetesförbund för att i en kalkylator omvandla dina värden. Den är på engelska och tänk på att fylla i rätt ruta för ditt HbA1c, alltså mmol/mol (inte %). Du hittar omvandlaren här: Diabetes.co.uk

Vad innebär höga värden?

Om HbA1c är 48 mmol/mol eller högre vid mer än ett tillfälle kan det tyda på diabetes typ 2. Detta gäller för personer över 18 år som inte är gravida. För att ställa diagnosen diabetes kompletteras provet alltid med ytterligare blodsockerprover.

Vad räknas som normalvärde?

Fram till 50 års ålder är HbA1c-värdet hos en person utan diabetes normalt inom området 27 – 42 mmol/mol. För personer över 50 år är 31 – 46 mmol/mol normalt. 

Målvärdet vid diabetes är alltid individuellt

Kom ihåg att det aldrig går att jämföra blodsockervärden med andra personers värden. Vilket gränsvärde för HbA1c som betraktas förhöjt för dig beror på olika faktorer: Din livssituation, vilka diabetesmediciner du tar, din ålder och om du har andra sjukdomar. Det är i dialog med din diabetesläkare och din diabetessjuksköterska som ditt målvärde ska sättas, och ditt individuella behandlingsmål fastställs i samråd mellan dig som har diabetes och din behandlingsansvariga läkare.

Följ upp diabetesvärden

Rekommendationen är att HbA1c ska kontrolleras minst 2 gånger per år. Så snart dina egentester med din blodsockermätare eller sensor visar stigande värden under flera veckor bör du ta kontakt för en konsultation. Dels för att utreda vad dina förhöjda värden kan bero på men också vad som kan göras för att normalisera ditt blodsocker och därmed minska risk för diabeteskomplikationer. Mer om målvärden för personer med diabetes hittar du på Vad är ett bra HbA1c.

Kan ge falsk bild av bra kontroll

Kom ihåg att ett långtidsblodsocker (HbA1c) kan missa stora svängningar i blodsockret under dagen. Det beror på att alltför höga och alltför låga blodsockervärden kan ta ut varandra i ett genomsnittsvärde och ge en falsk bild av ett välkontrollerat blodsocker. Därför kompletteras ditt HbA1c värde alltid med andra blodsockerprover. Inför årskontroller tas fasteblodsocker och du får göra en så kallad blodsockerkurva. Det innebär att du gör egenmätningar enligt ett visst schema som du och ditt diabetesteam analyserar tillsammans.

För att ställa diagnosen prediabetes rekommenderas en glukosbelastning, tillsammans med andra prover. Endast HbA1c kan inte avslöja ifall du har prediabetes. 

___________________________________

Text: Maria J Björklund, diabetessjuksköterska, skribent  Texten granskad av: Karin Hofling, diabetesspecialistsjuksköterska Chronos Care

© 2024, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning