Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

HbA1c – även kallat långtidssocker

Till skillnad från egentest (stick i fingret) som visar ditt blodsockervärde i stunden så återspeglar blodprovet Hba1c ditt medelblodsocker två till tre månader bakåt i tiden, därför kallas det även för “långtidssocker”. Det som egentligen mäts är hur mycket socker (glukos) som har fastnat på dina röda blodkroppar. 

HbA1c är en förkortning av Hemoglobin A1C. Hemoglobin (Hb) finns i de röda blodkropparna och ger blodet dess röda färg. Hemoglobinets uppgift är att transportera det syre vi andas in. Syret ska nå ända fram till kroppens alla organ och på tillbakavägen tar hemoglobinet med sig koldioxid till lungorna som därefter lämnar kroppen via vår utandningsluft. De röda blodkropparna har en livslängd på ca 120 dagar, därefter blir de utbytta av nybildade röda blodkroppar.

När hemoglobinet träffas av sockermolekyler i blodet så fastnar sockret på hemoglobinet och omvandlas till det man på fackspråk kallar glykoliserat hemoglobin, (A1c). När ditt blodsocker är högt fastnar mer glukos än vid lågt. Högt blodsocker under lång tid ökar risken för diabeteskomplikationer. Tyvärr sker glykolisering i det tysta, oftast märker man inget förrän Hba1c värdet har blivit långt över normalvärde.

Ett högt eller ett lågt Hba1c, långtidssocker, speglar alltså inte hur ditt blodsocker legat de senaste dagarna.

HbA1c anges efter 2010 i millimol per mol, mmol/mol. (fram till 2010 mättes Hba1c i %). Ibland får vi frågor om det gamla systemet. Här finns en omvandlingstabell.

Vad innebär höga värden?

Om HbA1c är 48 mmol/mol eller högre vid mer än ett tillfälle kan det tyda på diabetes typ 2. Detta gäller för personer över 18 år som inte är gravida. För att ställa diagnosen diabetes kompletteras alltid med ytterligare blodsockerprover.

Vad räknas som normalvärde?

Fram till 50 års ålder är HbA1c-värdet hos en person utan diabetes normalt inom området 27 – 42 mmol/mol. För personer över 50 år är 31 – 46 mmol/mol normalt. Mer om målvärden för personer med diabetes kan du läsa här.

Målvärdet vid diabetes är alltid individuellt

Kom ihåg att det aldrig går att jämföra blodsockervärden med andras personers värden. Vilket gränsvärde för HbA1c som betraktas förhöjt för dig beror på olika faktorer: Din livssituation, vilka diabetesmediciner du tar, din ålder och om du har andra sjukdomar. Det är i dialog med diabetesläkare/ diabetessjuksköterska som ditt målvärde ska sättas, och ditt individuella behandlingsmål fastställs i samråd mellan dig som har diabetes och din behandlingsansvariga läkare.

Rekommendationen är att Hba1c ska kontrolleras minst 2 gånger per år. Så snart dina egentester visar stigande värden under flera veckor bör du ta kontakt för en konsultation. Dels för att utreda vad dina förhöjda värden kan bero på men också vad som kan göras för att normalisera ditt blodsocker och därmed minska risk för diabeteskomplikationer.

© 2022, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.