Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Blodsockermätare

“Folk frågar hur det känns när blodsockret är för högt, men inte vet väl jag, det känns ju inte alls”. 

Eftersom diabetes typ 2 är en tyst sjukdom är det vanligt att inte känna av förändringar i blodsockret, du kan ligga högt i blodsocker utan att du känner av det. För att ta reda på hur ditt blodsocker (p-glukos) ligger behöver du testa med blodprov. Ett sätt att mäta ditt blodsocker är att använda en blodsockermätare. 

En blodsockermätare är ett bra hjälpmedel vid alla typer av diabetes. Många regioner ger personer med typ-2 diabetes rätt till en blodsockermätare gratis. De finns även att köpa via apoteket. 

Vanliga orsaker till mätfel med blodsockermätare

Smutsiga fingrar kan ge för höga värden.

Du kanske just höll i en fruktbit, en godisbit eller fick lite marmelad på fingret? Då blir det ett falskt högt värde på blodsockermätaren. Tvål och vatten är bäst. Torka alltid av den första bloddroppen på fingret och mät på nästa droppe. 

Andra möjliga orsaker till felvärden

  • Desinfektionsmedel, handkräm eller fukt på ditt finger
  • Du har klämt för hårt runt fingertoppen (vävnadsvätska har trängt ut som ger felvärde)
  • Bloddroppen är för liten
  • Testremsorna har utsatts för smuts, fukt, damm, hetta eller köld
  • Burkens lock har stått öppen eller så har teststickorna blivit för gamla (kolla alltid utgångsdatum)
  • Blodsockermätaren är för kall (kanske har legat i ytterfickan en kylig dag ute)
  • Det finns smuts eller fukt i blodsockermätarens öppning för testremsan

Alla blodsockermätare kan ha 10% mätfel

Alla godkända snabbmätare kan ha cirka 10 % mätfel åt ena eller andra hållet. Den korrekta blodsockernivån med det mätta värdet 10 mmol/l är alltså 9.0–11.0 och med värdet 5 mmol/l mellan 4,5 och 5,5. Man räknar med att denna exakthet räcker bra för att följa upp hur en diabetesbehandling lyckas. Vilket också bekräftas med hjälp av ett långtidsblodsocker (HbA1c).

Använd bara godkända blodsockermätare som du får från vården eller köper på apotek. Resultaten från dessa mätare och deras testremsor måste vara pålitliga enligt internationell standard (ISO15197:2013). Läs bruksanvisningen noga innan du börjar testa.

Kontakta tillverkarens support

När det gäller tekniska problem med blodsockermätaren kan du kontakta support hos mätarens tillverkare. Uppge alltid mätarens serienummer och partinumret (LOT-nummer) på burken med testremsor.

Större mätningsfel brukar bero på olika sorters fel under själva mätningen, sällan på själva mätaren. Läs om vanliga orsaker till mätfel Mäta blodsocker vid typ 2 diabetes.

Vi mäter med sensor

Vi på Chronos Care erbjuder dig som har diabetes typ 2 en Freestyle sensor för att följa ditt blodsocker under två veckors tid.

Med hjälp av sensorn kan du få direkta mätvärden av ditt p-glukos - utan stick i fingret. Prata med din diabetessköterska på Chronos för att höra mer om vårt program för diabetes och om Freestyle sensorn kan vara bra för dig. Sensorn är ett bra verktyg för dig som är redo att göra en livsstilssatsning.

Värt att veta

Det blir en viss fördröjning när du mäter blodsockret via sensor. Det beror på att den lilla nålen med sensor sitter i vävnadsvätskan, inte i blodet. Värdet du ser i din mobil visar hur blodsockret låg ca 10 minuter innan du skanna värdet.

___________________________________

Text: Maria J Björklund, diabetessjuksköterska, skribent  Texten granskad av: Karin Hofling, diabetesspecialistsjuksköterska Chronos Care

Mer inom Blodsockermätare

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning