Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Samtycke för specifika ändamål i Chronos Care Applikation (”Appen”)

Du som användare av applikationen förbinder dig att följa Chronos Cares Allmänna villkor. Innan du påbörjar användning av Appen ska du acceptera de Allmänna villkoren.

Information gällande behandling av dina personuppgifter, och hur vi säkerställer dataskydd i enlighet med tillämplig lagstiftning, anges i vår Dataskyddsinformation.

Innan du fortsätter, ber vi om ditt samtycke för nedan nämnda syften för att vi ska få behandla dina personuppgifter för särskilda ändamål i samband med din kund- och patientrelationen hos Chronos Care. Vänligen se detaljerad information avseende samtycke och övrig behandling av dina personuppgifter i Dataskyddsinformationen.

Samtycke för att samla in och behandla hälsoinformation

Hos Chronos Care får du ett dedikerat vårdteam som bland annat består av en personlig sjuksköterska, dietist och läkare som hjälper dig att förstå hur din kropp och eventuella sjukdomar fungerar. För att vårdteamet ska ges grundläggande information om dig och ditt hälsotillstånd redan i början av vårdrelationen, ställer vi några frågor till dig i Appen. Frågorna berör vad du önskar få hjälp med (t. ex. mat, mental stöttning, medicinering och träning), din hälsostatus just nu, samt andra medicinska parametrar så som vikt, längd, andra sjukdomar, samt annat som anses relevant för din behandling hos oss.

Ovan nämnda information förbättrar våra möjligheter att lyckas med din vård, men du är inte skyldig att ge informationen.

Vid samtycke i Appen av ovanstående samtycker du till att Chronos Care får behandla personuppgifter avseende dina önskemål och ditt nuvarande hälsotillstånd, vilka du tillhandahåller genom att svara på frågor genom Appen.

Samtycke för att få tillgång till tidigare journalteckningar

För att Chronos Care kan ge så bra vård som möjligt till dig, efterfrågar vi ditt samtycke för att få tillgång till dina tidigare relevanta patientjournaler. Detta görs via Nationell Patientöversikt (NPÖ) och sammanhållen journalföring.

Vid samtycke i Appen av ovanstående samtycker du till att Chronos Care får tillgång till dina tidigare relevanta patientjournaler via Nationell Patientöversikt eller sammanhållen journalföring.

Samtycke för att registrera samt dela information avseende högkostnadsskyddet

Vid samtycke tillåter du att vi registrerar samt delar information avseende avgifter gällande ditt högkostnadsskydd med andra vårdgivare i den nationella e-Frikortstjänsten.

Samtycker du inte till detta så kommer vi inte kunna se ditt frikort. Vänligen beakta att alla regioner inte är anslutna till eFrikortstjänsten.

Samtycke för att behandla relevanta kommunikationsdata och spela in videosamtal

Under kund- och patientrelationen behandlar vi uppgifter genom kommunikation mellan dig och Chronos Care, via till exempel telefon och chat, och denna information kan innehålla uppgifter om din hälsa. Du kan även välja att ha ett videomöte med oss istället för att boka ett möte hos Chronos Care kliniken. Att dela dina känsliga personuppgifter via elektroniska kanaler kan betyda att även tredje parter, det vill säga externa leverantör för Chronos Care, får tillgång till dina personuppgifter. Vänligen se närmare information om detta i Dataskyddsinformationen.

Vid samtycke i Appen av ovanstående samtycker du till att dina personuppgifter, som bland annat innehåller uppgifter om din hälsa, som samlas in i samband med vårdrelationen, kan behandlas i olika elektroniska kommunikationskanaler hos Chronos Care (inkl. externa leverantörer).

Samtycke för att behandla sensor-data

Om du har valt att använda sensor och LibreView-applikation (ägare och personuppgiftsansvarig: Abbott Scandinavia AB), kan vi inte använda information från sensorn och göra analys av sådan information, om vi inte först erhåller ditt särskilda samtycke för detta. Om du ger ditt samtycke, får vi tillgång till LibreView-applikationens data och får information om ditt blodsocker och gör även analys baserat på informationen och uppgifterna för att kunna ge instruktioner och bättre vård till dig.

Samtycke för ovanstående görs genom användning av LibreView-applikationen.

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning